A+ A A-

Видео

 • Посещения: 7185
Видея в ютуб 

Енергийно хипнотични сеанси за ЖЕНИ

 1. Визуализация Енергийно прочистване на организма СЛЪНЧЕВ ДУШ

https://www.youtube.com/watch?v=HJEQ7NIgdJA&index=1&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC

 1. Визуализация енергийно прочистване на ОРГАНИЗМА

https://www.youtube.com/watch?v=3V8KluoQgqI&feature=youtu.be

 1. Визуализация за укрепване на ЕНЕРГИЙНИЯ СТАТУС

https://www.youtube.com/watch?v=yrQkI4RoGHo&index=2&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Визуализация Енергийно прочистване на ПОЛОВАТА СИСТЕМА НА ЖЕНАТА

https://www.youtube.com/watch?v=JVFofl_pUzQ&index=3&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Хипнотичен сеанс за ОТСЛАБВАНЕ

https://www.youtube.com/watch?v=OM9p74jaccY&index=4&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Хипнотичен енергиен сеанс за ОТСЛАБВАНЕ - друг

https://www.youtube.com/watch?v=mxsqFh5NeKY&feature=youtu.be

 1. Енергиен сеанс за ЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ и ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=EtloepLlSe8&feature=youtu.be

 1. Енергийно подпомагащо въздействие за преодоляване на ПАНИК АТАКИ, ДЕПРЕСИИ, СТРАХОВЕ

https://www.youtube.com/watch?v=dug0YxpS85k&feature=youtu.be

 1. Визуализация енергиен хипнотичен сеанс за СЪРЦЕТО и ЛЮБОВТА

https://www.youtube.com/watch?v=vkHovFv3Bkg&feature=youtu.be

 1. Енергиен хипнотичен сеанс визуализация за УВЕРЕНОСТ и УКРЕПВАНЕ НА ЛИЧНАТА СЕБЕОЦЕНКА

https://www.youtube.com/watch?v=1xYdawWRgSA&feature=youtu.be

 1. Енергиен хипнотичен сеанс СВАЛЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

https://www.youtube.com/watch?v=xq0JEwUq5ZM

 1. Енергийна визуализация медитация за успокоение и вътрешен мир

https://www.youtube.com/watch?v=_P73KwEYtCg&feature=youtu.be

 1. Подаръкът – енергиен визуализиращ сеанс ВЪЗРАЖДАНЕ НА КЛЕТКИТЕ В ОРГАНИЗМА И ТЯЛОТО

https://www.youtube.com/watch?v=TdEbSEQ82e0&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация медитация ТАНЦ С АНГЕЛИТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=quggKrzHObY&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация медитация АЗ И ДЕТЕТО В МЕН

https://www.youtube.com/watch?v=7eHkDMWcCGk&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация медитация ОБИЧАМ МОЯ ЖИВОТ

https://www.youtube.com/watch?v=3G2zCB-jt8o&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация медитация за хармония и баланс между УМА и ДУХА

https://www.youtube.com/watch?v=b7cDS_9GuBU

 1. Визуализация медитация ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЛЕНИЕ – за жени

https://www.youtube.com/watch?v=1yJu6yQJYw0&feature=youtu.be

 1. Енергийно-лечебен хипнотичен сеанс за пречистване и възраждане на ОРГАНИЗМА и ТЯЛОТО

https://www.youtube.com/watch?v=OM9VKg9GPTA&feature=youtu.be

 1. Медитация визуализация за постигане баланс между психика, нервна система, емоции, чувства

https://www.youtube.com/watch?v=dBlpwqerGBo&feature=youtu.be

 1. Визуализация медитация Осъзнавания за мен и живота ми

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vJbc8oYNRPM&feature=youtu.be

  22. Визуализация медитация Енергийно пречистване от негативни товари на БЯЛАТА ЯХТА

https://www.youtube.com/watch?v=TLewV6afNeY&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация – медитация ХВЪРЧИЛО НА МЕЧТИТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=s5ySaLBUMh8

 1. Енергийна визуализация-медитация в помощ за всеки ден – за пречистване и балансиране

https://www.youtube.com/watch?v=dBLsVcqB8yY

 1. 25. Медитация-визуализация ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ

https://www.youtube.com/watch?v=wDa5lZcx_94&feature=youtu.be

 1. Енергиен сеанс визуализация за хранене-здраве-хармония в работа със себе си

https://www.youtube.com/watch?v=BkZ_9LtgIOI&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=49

 1. Визуализация медитация за пречистване на обвързващи енергийни нишки с другите

https://www.youtube.com/watch?v=96fRuib_kkU&t=472s

 1. Визуализация медитация СЪЗДАВАМ НОВА РЕАЛНОСТ ЗА МЕН И МОЯ ЖИВОТ

https://www.youtube.com/watch?v=8rIFXU8EEiw&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=53

 1. Визуализация медитация Енергийно пречистване на жизнените енергийни центрове чакри

https://www.youtube.com/watch?v=VMf6fZCMxoc&feature=youtu.be

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ПЪРВИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=kSQdRIHAaX8&index=5&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ВТОРИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=JE5exAA6LYM&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=6

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ТРЕТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=2dpZfPvVnjo&index=7&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ЧЕТВЪРТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=dhjZ5ulC7kU&index=8&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ПЕТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=LnyQKXIOMP4&index=9&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ШЕСТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=pf1GNXXr6RQ&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=10

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за СЕДМИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=HmH-TFEE4YE&index=11&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0

 1. Визуализация енергийно подпомагащо въздействие за лечение на заболяването ПАРКИНСОН

https://www.youtube.com/watch?v=FCGRtpyVwog&feature=youtu.be

 1. Енергийно подпомагащо въздействие за оздравяване на ОЧИТЕ и подобряване на ЗРЕНИЕТО

https://www.youtube.com/watch?v=k4PyieRXI5I

 1. Енергийна лечебна визуализация за вътрешно перде (катаракта) на очите

https://www.youtube.com/watch?v=mQ696fo2Ss0&feature=youtu.be

 1. Визуализация енергийно подпомагащо въздействие за оздравяване на КОЖАТА

https://www.youtube.com/watch?v=cHEzkzF3n6o&feature=youtu.be

 1. Лечебна визуализация за КОЖАТА – друг

https://www.youtube.com/watch?v=gy0cQYQ2z8g&index=13&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC

 1. Визуализация енергиен сеанс ИСКАМ БЕБЕ

https://www.youtube.com/watch?v=ae7_2qaWgXo&feature=youtu.be

 1. Визуализация за оздравяване на СТОМАХА, ЧЕРВАТА, СТОМАШНО-ЧРЕВНИЯ ТРАКТ

https://www.youtube.com/watch?v=raRwCtWj55c&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация за лечебно въздействие на ПАНКРЕАСА

https://www.youtube.com/watch?v=Vxc-OqCXBhg

 1. Визуализация енергийно хипнотично лечение на ЗЪБИТЕ, КОРЕНИТЕ, КОСТИТЕ НА ЧЕЛЮСТИТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=27RHvulf-tQ&feature=youtu.be

 1. Визуализация лечебно енергиен сеанс за оздравяване КОСТНАТА СИСТЕМА

https://www.youtube.com/watch?v=XSRadAhinvU&feature=youtu.be

 1. Визуализация енергийно хипнотичен сеанс с лечебно въздействие на ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ В ГЪРДИТЕ НА ЖЕНАТА

https://www.youtube.com/watch?v=_kKKzHv2hTY&feature=youtu.be

 1. Визуализация лечебно енергиен сеанс за УШИТЕ И СЛУХА

https://www.youtube.com/watch?v=vryALyrYWQw&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=53 

 1. Майчина благословия към ПОРАСНАЛИЯ СИН

https://www.youtube.com/watch?v=adP_1WDgtyU&feature=youtu.be

 1. Майчина благословия към ПОРАСНАЛАТА ДЪЩЕРЯ

https://www.youtube.com/watch?v=lAPsXF-Zg_8&feature=youtu.be

 1. Maйчина благословия – към МАЛКАТА ДЪЩЕРИЧКА

https://www.youtube.com/watch?v=VYEhFaNuHNI&feature=youtu.be

 1. Майчина благословия – към МАЛКИЯ СИН

https://www.youtube.com/watch?v=1jRCoNV8H_I&feature=youtu.be

 1. МОЛИТВА

https://www.youtube.com/watch?v=VV9FDAxWTNQ&list=PLRYkAa71dBZDP0G0UOOcQye9q9vzb0VJO

54. Визуализация медитация за настоящето ми душевно и емоционално състояние

https://www.youtube.com/watch?v=Wdz5XY--W1U&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=57

55. Визуализация медитация за енергийните нишки - роза и златиста светлина

https://www.youtube.com/watch?v=C6aEE-nmPfA&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=54 

56. Визуализация медитация ритуал за пречистване и защита - написан текст от Гейдж Горман и Кейси Гервиг 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvav3NjoW88&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=55 

57. Визуализация медитация В прегръдка с Бога - текст от Татьяна Сердюк

https://www.youtube.com/watch?v=Vk-ceS2tWfc&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=61 

58. Визуализация медитация за изпълнение на вашите желания - текст от Татьяна Сердюк

https://www.youtube.com/watch?v=yObqHOx-um0&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=57 

59. Визуализация медитация Цветето на живота във виолетовия пламък 

https://www.youtube.com/watch?v=zgVDQr965YQ&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=63 

60. Визуализация медитация Аз и моята майка 

https://www.youtube.com/watch?v=YYAbk4GRuwY&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=64 

61. Визуализация медитация Енергийно пречистване от негативни товари в мен – на бялата яхта

https://www.youtube.com/watch?v=A6Aa5GYaUYc&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=66

 62. Визуализация медитация Освобождаване от чувство за вина

https://www.youtube.com/watch?v=kSmk6B-uDtw&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=68 

63. Визуализация медитация за лечебно оздравително обновление

https://www.youtube.com/watch?v=EncWGT4PZtI&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=65

64. Мисловен модел за преодоляване на негативните емоционални състояния

https://www.youtube.com/watch?v=PRtvo4hcHxY

65. Изграждане на енергийна защита за 1, 2, 3 жизнен енергиен център 

https://www.youtube.com/watch?v=wFEcBV_S7Ls&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=72 

66. МЕДИТАЦИЯ ПРОБУЖДАНЕ НА КРИСТАЛНАТА СВЕТЛИНА

https://www.youtube.com/watch?v=cX1z0wr2CT0&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=73 

67. Медитация за активиране чакрата на гърлото - Вишудху чакра

https://www.youtube.com/watch?v=R6TtmkIDKic&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=70

 68. Визуализация за постигане на хармония и баланс в енергията на Ин и Ян

https://www.youtube.com/watch?v=RMOGmzRPFLw&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=75 

69. Медитация трансформиращи процеси свързани с изминалата част от живота - в Тибет при Кайлаш и езерото на живота

https://www.youtube.com/watch?v=tPWQDK_SUNA&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=76 

70. УТВЪРЖДАВАНЕ НА СВОБОДНАТА ВОЛЯ

https://www.youtube.com/watch?v=romCBYWXduo&list=PLRYkAa71dBZDP0G0UOOcQye9q9vzb0VJO 

71. Медитация хипнотичен сеанс за отказване от алкохол и цигари

https://www.youtube.com/watch?v=fCUi2SnO4Lw&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=73 

72. Медитация АЗ и ЖИВОТЪТ

https://www.youtube.com/watch?v=W1MUEwUQou0&list=PLRYkAa71dBZDP0G0UOOcQye9q9vzb0VJO

73. Пречистващ обновяващ енергиен сеанс

https://www.youtube.com/watch?v=fF9utPBWDXI&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=79 

74. Медитация визуализация Освободи се от твоите стари АЗ – от ролята на жертва

 https://www.youtube.com/watch?v=2LMlSNUMZJU 

75. Енергийно пречистване възраждане

https://www.youtube.com/watch?v=sq2rH06auzg&list=PLRYkAa71dBZCBZJVqBhyw05b2-66g1rgC&index=82

84.

 

Енергийно хипнотични сеанси за МЪЖЕ

 1. Визуализация Енергийно прочистване СЛЪНЧЕВ ДУШ

https://www.youtube.com/watch?v=00rHjwiY6PA&list=PLRYkAa71dBZBHWz0TtP96pIDfY3cszCXp

 1. Визуализация енергийно подпомагащо въздействие за оздравяване на очите и зрението

https://www.youtube.com/watch?v=fTJbDNODwXc&feature=youtu.be

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ПЪРВИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=aKYZwMSlT64&index=2&list=PLRYkAa71dBZBHWz0TtP96pIDfY3cszCXp

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ВТОРИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=StPGhi5oF70&index=3&list=PLRYkAa71dBZBHWz0TtP96pIDfY3cszCXp

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ТРЕТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=_3kFdhb9gvk&list=PLRYkAa71dBZBHWz0TtP96pIDfY3cszCXp&index=4

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ЧЕТВЪРТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=BGQTUg9kHGw&feature=youtu.be

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ПЕТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=0-HQcZsLSpA&feature=youtu.be

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за ШЕСТИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=3BWujFYoDFI&feature=youtu.be

 1. Визуализация Енергийно прочистване слънчев душ за СЕДМИ жизнен енергиен център

https://www.youtube.com/watch?v=EHUVybFuVN8&feature=youtu.be

 1. Визуализация енергийно подпомагащо въздействие за оздравяване на очите и зрението

https://www.youtube.com/watch?v=fTJbDNODwXc&feature=youtu.be

 1. енергийна визуализация за възраждане на организма и тялото

https://www.youtube.com/watch?v=MlG3hL-CzZM&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация за лечебно въздействие на простатата - в помощ за мъжете

https://www.youtube.com/watch?v=reBNmGQE0iw&feature=youtu.be

 1. Енергийна визуализация ВЪЗРАЖДАНЕ и НОВО НАЧАЛО В ЖИВОТА 

https://www.youtube.com/watch?v=HyAQZ1hX9GA

   14. Хипнотичен сеанс за отказване от алкохола 

https://www.youtube.com/watch?v=Lsv-YsD1wZI 

 15. Медитация ПРЕчистване, ПРЕзареждане, ПРЕобразуване при Кайлаш и езерото на Живота там

https://www.youtube.com/watch?v=nWKhSpSrl6o 

 

Записи регресивна хипноза ПОЛЕТ НА ДУХА

 1. Програма по Приложна психология за съвременния човек” с лектор Галя Йосифова – пояснения

https://www.youtube.com/watch?v=lWzArAG-uAw&index=7&list=PLRYkAa71dBZDP0G0UOOcQye9q9vzb0VJO

 1. Регресивна хипноза Полет на духа – Пояснения за метода - с водещ сеанса Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=Wx6X_u0Ux2Y&t=39s

 1. Регресивна хипноза – напускане на живота в автомобилна катастрофа – с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=m2BqjjWJXGk&feature=youtu.be

 1. Регресивна хипноза – изживявания на душата в операция под упойка – с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=KM2MNvbpRuE

 1. Регресивна хипноза - позитивна трансформираща терапия на травми от миналото, с водещ Г. Й.

https://www.youtube.com/watch?v=Id5Af1W8NjY&nohtml5=False

 1. Регресивна хипноза - Неочаквана среща със смъртта на духа във безвремието, с водещ Г.Й.

https://www.youtube.com/watch?v=6eigAxxMwpw&nohtml5=False

 1. Регресивна хипноза - трансформиране на паник атаки, страхове, с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=oq5C_pmy9yQ&nohtml5=False

 1. Регресивна хипноза – Преодоляване, трансформиране на болката, страданията, с водещ Г. Й.

https://www.youtube.com/watch?v=rWmcNOM714c&feature=youtu.be

 1. Регресивна хипноза - духът в полет избира каква важна информация да подаде - с водещ Г. Й.

https://www.youtube.com/watch?v=pbJRAlSl2c4&feature=youtu.be

 1. Прогресия напред във времето – регресивна хипноза Полет на духа с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=bYT08wHUbnc&feature=youtu.be

10a. Регресивна хипноза Полет на духа ПОЛЗОТВОРНОСТ ОТ РАБОТАТА С КЛЕТЪЧНАТА ПАМЕТ – с водещ Галя Йосифова 1-ва част

https://www.youtube.com/watch?v=gc5rnJxrHUs&feature=youtu.be

10b. Регресивна хипноза Полет на духа ПОЛЗОТВОРНОСТ ОТ РАБОТАТА С КЛЕТЪЧНАТА ПАМЕТ – с водещ Галя Йосифова 2-ра част

https://www.youtube.com/watch?v=tCzWJpPvgoQ&feature=youtu.be

 1. Регресия ДУХЪТ в СВЕТЛИНАТА и ТЪМНИНАТА с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=K45lBgWJsyE

12а. Регресия - Римската империя – Управлението на Октавиан – животът в Рим – с водещ Галя Йосифова – 1-ва част

https://www.youtube.com/watch?v=jzMKZtnrcVU&feature=youtu.be

12б. Регресия – При книгата на животите – Живот в Атлантида – с водещ Г. Й. – 2-ра част

https://www.youtube.com/watch?v=UyO7ZF2ZxMY&feature=youtu.be

12в. Регресия - Защо не мога да лъжа? – с водещ Галя Йосифова с водещ Галя Йосифова – 3-та част

https://www.youtube.com/watch?v=FyUZtcoWbCg&feature=youtu.be

12г. Регресия – Съвети от живяли някога учени за създаване на нов двигател – с водещ Галя Йосифова – 4-та част

https://www.youtube.com/watch?v=eLR2vpwANvg&feature=youtu.be

12д. Регресия – Важни съвети от душата за живота - “Аз живея последен живот на Земята!” – с водещ Галя Йосифова – 5-та част

https://www.youtube.com/watch?v=C83Vo0_DHBs&feature=youtu.be

 1. Регресия Човешка душа и друга същност в едно физическо тяло с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=i_-wt2Cjpi4

 1. Регресия Важно за човека е пречистването на всички нива с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=PmoDRBeFM6E&feature=youtu.be

 1. Регресия Разговор за Нибиру и същностите там с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=dpx6Xe4TvlQ&feature=youtu.be

 1. Регресия Интересът на духа към други общности в Космоса, генофонд на човечеството – с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=msjX2-qklz0

 1. Регресия Сивият енергиен слой около Земята – с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=sc29ETOVPGs

 1. Регресия – Преработка – Освобождаване на детето вътре в мен – с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?list=PLRYkAa71dBZCtPZM-QH9E6YTdQuaMM6EQ&v=UWH5Tbp-2dY

 1. Регресия – Духът е изследовател на историята и еволюцията на човечеството – с водещ Г.Й.

https://www.youtube.com/watch?v=hEtw_3aOeWo&list=PLRYkAa71dBZCtPZM-QH9E6YTdQuaMM6EQ&index=40

 1. Регресия – Духът подава информация свързана с артефакти в България – с водещ Г.Й.

https://www.youtube.com/watch?v=Xiy7vDEjYD0&list=PLRYkAa71dBZCtPZM-QH9E6YTdQuaMM6EQ&index=41

 1. Регресия Среща-общуване със слънчевите същности в ядрото на слънцето – с водещ Г. Й.

https://www.youtube.com/watch?v=y4HkdCaO5CQ&list=PLRYkAa71dBZCtPZM-QH9E6YTdQuaMM6EQ&index=39

22. Един различен Полет на духа – Животът на духа във всемира

https://www.youtube.com/watch?v=hAXxdpzXv-c&list=PLRYkAa71dBZCtPZM-QH9E6YTdQuaMM6EQ&index=44 

 

ПОЛЕЗНИ ВИДЕА

Квантов преход на планетата - разгръщане на матрицата на Новия Човек във Физическо Тяло

https://www.youtube.com/watch?v=iKZw-T0DpGw&feature=youtu.be

ПОВИШАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИБРАЦИЯ – КАКВО Е НУЖНО ДА ПРАВИТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=0_9R5e5gowA&feature=youtu.be

Интервю за регресия ПОЛЕТ НА ДУХА с водещ Галя Йосифова

https://www.youtube.com/watch?v=knXCdrl4njk&feature=youtu.be

Интервю след Полет на духа с водещ Галя Йосифова – ползи и осъзнавания

https://www.youtube.com/watch?v=xyNA_GZUQqA&feature=youtu.be

Интервю: Ползотворността, която човек получава от ГЛАСОВИТЕ ХИПНОТИЧНИ СЕАНСИ с Г.Й.

https://www.youtube.com/watch?v=rBc-vm09JOo&feature=youtu.be

Интервю чудото да преодолееш болестта и възроден да продължиш напред

https://www.youtube.com/watch?v=e5o96eLoGmY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VWrn1iwic_0051KRe6399pQRKIoqZGS1iFNH7z-H_Fiv-IsdEN2Q2g80

Интервю гласовите хипнотично енергийни сеанси при алкохолна зависимост (с Пламен- 1)

https://www.youtube.com/watch?v=9BGF5fhRPOg&feature=youtu.be

Интервю - утвърждаване на освобождението от алкохолна зависмимост ( с Пламен – 2)

https://www.youtube.com/watch?v=6RUqy_kpyEU&feature=youtu.be

Моя лекция за Регресия “Полет на духа” Галя Йосифова-Виния на фестивала "Морски изгреви" през м.юли 2018г. в Ахтопол

https://www.youtube.com/watch?v=20lAz0nhjWg&feature=share

Сто въпроса към духовните учители и мъдреци - https://www.youtube.com/watch?v=7KjE4aijTKc&list=PLRYkAa71dBZDP0G0UOOcQye9q9vzb0VJO

За жизнените енергийни центрове ЧАКРИ - Сто въпроса към ДУХОВНИТЕ УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ

https://www.youtube.com/watch?v=90SoPQepXYI&list=PLRYkAa71dBZDP0G0UOOcQye9q9vzb0VJO

По Иначе с Гергана S2EP68 в ТВ Българе от 18.12.2019г. – аз и Ели-Сали за нейния случай (от 01:17:00ч нататък) и Джеймс баучер за България (от 01:13:57ч до 01:16:57ч)

https://www.youtube.com/watch?v=O8euoR_Jn70&feature=share&fbclid=IwAR1cjucYGlFAA1HasZnpQWOd9AynHEqtwh9bLDQo9QVWGrVV45iHoxfqusU

Видея в ютуб за мен/ с мен

https://www.youtube.com/user/gacreco1/videos

https://www.morski-izgrevi.net/galya-josifova

https://www.youtube.com/user/gacreco1/videos