A+ A A-

Умеете ли да продадете добре себе си

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 923

Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

1. За да кандидатствате успешно за работа, необходимо е Вие самите да оценявате високо себе си. Познавате ли силните и слабите си страни?

 • Аз познавам силните си страни и се позовавам на тях. Слабите ми страни са под мой контрол и не се боя от тях.
 • Да, за щастие преобладават силните ми страни.
 •  Да, аз знам кои са ми силните страни и се старая да ги утвърждавам. Работя по  овладяването на слабите ми страни.
 • Не ми се отдава особено добре да се преборвам със слабите ми страни. Гледам да се чувствам поносимо добре.

2. Кое е по-приоритетно за Вас – професионалният или личният живот?

 • Разбира се, че професионалният живот! И личният ми живот е важен, но за да е той добър, са минужни пари, а парите ги осигурява работата ми.
 • Работта е за мен средство да печеля пари, които ми осигуряват добър личен живот.
 • След като изтекат работните часове по договор, аз се чувствам свободен човек – все пак не съм се венчал/а за фирмата!
 • Опитвам се да балансирам и да комбинирам двете добре в едно цяло. Шефът ми би  трябва да разбере, че не съм в състояние всяка вечер до среднощ да оставам извънредно да работя.

3. Вашият шеф прокарва стратегия, която очевидно не върви в правилната посока. Говорите ли за това с Вашите колеги?

 • Да, на следващото събиране ше говоря внимателно по тази тема.
 • Разбира се! Казвам открито пред всички колеги, че това не е верният път и правя предложение за нов вариант на развитие.
 • Обмислям внимателно това, което искам да кажа и внимавам да не звучи страхливо.
 • Разбирам ,че политиката на шефа води в погрешна посока, но не казвам нищо, за да не си навлека критики и негативи.


4. Какво би впечатлило повече вашия шеф – да работите извънредни часове или стриктно да си заработвате 8-те часа както е по трудов договор?

 • Аз така или иначе редовно работя извънредни часове, тъй като смятам, че този мой ангажимент ще бъде заплатен.
 • Понякога се налага да се работи извънредно, но не и това да става редовно явление. Смятам, че на шефа би му се харесало повече, ако си изпълнявам работните задължения в регламентираните 8 часа работен ден.
 • Извънредно бих работил само, ако ми бъде заплатно.
 • извънредните работни часове са необходими за мен, тъй като времето не ми достига да свърша всичко запланвано за деня.

5. Един проект много или малко – изпълнява се успешно. Какво бихте направили Вие за следващия проект, той да бъде по-успешен изпълнен?
 
 • Проблемите възникват на събиранията на тима и от участниците в проекта зависи как той ще бъде изпълнен. Ако за следващия проект екипът е същият, едва ли биха настъпили някакви съществени промени и при неговото изпълнение.
 •  Веднага след приключване на проекта обсъждаме и анализираме с моите колеги силните и слабите страни на изпълнението. Това ще ни помогне за следващото изпълнение на проект да постигнем по-добри резултати.
 • Перфектно едва ли някой би могъл да го направи.
 • Аз обмислям за себе си лично какво бих могъл аз да направя, за да се получи следващият път по-добре.

6. Какво разбирате под понятието “Маркетинг на самия себе си”?

 • Под “маркетинг на самия себе си” разбирам да познаваш добре себе си и да умееш да владееш положението, когато си в поставен в конфликтна ситуация.
 • “Маркетинг на самия себе си” според мен означава да познаваш добре силните и слабите си страни. Освен това човек трябва добре да знае накъде е тръгнал, какви цели преследва, докъде иска да стигне.
 • “Маркетинг на самия себе си”- да знаеш какво искаш и да се бориш да постигнеш целите си, макар че понякога колегите се отдръпват от теб. Това означава за мен това понятие.
 • Това понятие означава за мен да даваш всичко от себе си, да се учиш, за да развиеш талантите и способностите, които притежаваш и те да ти помагат в израстването като личност и също така и в професионалната кариера.

7. Как предпочитате да работите – самостоятелно или в екип?

 • Генерално предпочитам да работя самостоятелно, макар понякога да ми се налага да разчитам на помощта на колегите, когато ми липсва опит в дадена област, в която не съм достатъчно добре подготвен. В такива ситуации с удоволствие работя с колегите в екип.
 • Зависи от естеството на работа и задачите за изпълнение.
 • Предпочитам да делегирам правомощия на други да вършат работата и се намесвам само ако е необходимо.
 • Предпочитам да работя в екип, тъй като имам възможност да се уча от другите и освен това така не нося сам цялата отговорност по изпълнението на задачите. 

8. Предстои възлагане за изпълнение на нов договор. Дават го на екип със знания и опит в тази област или проявявате желание сам да поемете изпълнението?

 • Ще попитам колегите дали наистина искаме да работим съвместно.
 • Тъй като имам малко натрупан опит оставям изпълнението на колегите си да го изпълнят екипно.
 • В работата човек трябва да бъде и егоист. Вземам договора за изпълнение сам оза себе си.
 • Сам се кандидатирам за изпълнението. В края на краищата искам да покажа, че мога, че знам, че съм способен да се справя и сам.