A+ A A-

Обкръжение - Мобинг

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 921
Мобинг означава подлагане на даден служител на тормоз от страна на негови колеги, подчинени или началници, включващ в себе си постоянни негативни изказвания, постоянна критика по адрес на работника, неговата социална изолация вътре в организацията, изключването му от служебните действия, разпространяване на лъжлива информация за него и т. н.

Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:
 • Зад гърба Ви говорят лошо за Вас.
 • Колегите Ви се присмиват зад гърба Ви.
 • Колегите Ви присмехулно имитират походката Ви, говора Ви, гласи Ви, смеха Ви зад гърба Ви.
 • Изолират Ви от колектива, не общуват с Вас.
 • Приписват Ви неща, които Ви унизяват и очернят в очите на другите.
 • Вашите решения се поставят под въпрос.
 • Възлагат Ви задачи за изпълнение, които могат да увредят здравето Ви.
 • Вербално или сексуално сте малтретирани.
 • Работата Ви постоянно е подложена на критика.
 • Обиждат Ви заради Вашите политически или религиозни убеждения.
 • Силно ограничават възможността за Вас да изказвате свободно вашето мнение по различни въпроси.
 • При необходимост от подкрепа от страна на колегите Ви не получавате такава.
 • Когато се изказвате Ви прекъсват и не Ви позволяват да се доизкажете, да продължите да изразявате мнението си открито.
 • Често Ви крещят и критикуват, което според Вас е незаслужено и обидно.
 • Тероризират Ви с телефонни обаждания.
 • Шефът и колегите Ви показват недвусмислено, че не Ви разбират.
 • Колегите Ви притесняват, тормозят, когато Вие влезете в помещението при тях и не разговарят с Вас.
 • Работното Ви място е затрупано с материали така, че колегите Ви да не Ви виждат, да нямат контакт с Вас.
 • Не Ви възлагат задачи, игнорират Ви или Ви възлагат безумни и глупави задачи за изпълнение.
 • Колегите ви общуват с Вас чрез намигания с очи или с комични жестове.
 • Колегите Ви разпространяват слухове по Ваш адрес.
 • Обявяват Ви за пихично болен, не с ума си, за откачен тип.
 • Колегите Ви се присмиват заради Ваш недъг, недостатък, болестно състояние.
 • Колегите Ви и дори шефът Ви използват цинични и обидни фрази, когато общуват с Вас.
 •  Заплашват Ви с физическа разправа с Вас.
 • Опитват се да ви навредят, като крадат, унищожават, повреждат ваши работни материали  и документи.