A+ A A-

Самочувствие, достойство

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 1007

Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

Аз често се сравнявам с другите:

 • Дугите могат много лесно да наранят моите чувства.
 • Признанието на другите е много важно за мен.
 • Чувствам се много засегнат от другите.
 • От страх пред неуспеха предпочитам по-добре да не правя / предприемам нищо.
 • Аз винаги трябв ад аправя нещата на 110%.
 • Какво мислят другите за мен е много важно за мен да го знам.
 • Аз се страхувам д апокажа пред другите моето истинско АЗ. 
 • Аз винаги давам правото да е на другите.
 • Много трудно оказвам нещо на другите.
 • Аз често завиждам на дргите за успехите, които постигат.
 • Аз се чувствам необичан, нежелан от другите. 
 • Аз винаги трябва да доказавам нещо пред другите и пред самия себе си.
 • Често се самонаказвам заради грешките, които допускам.
 • Аз трудно възприемам комплименти от другите.
 • Често се чувствам отхвърлен от другите. 
 • Често страдам от чувство на вина.
 • Често се чувствам сломен и депресиран. 
 • Често се чувствам загрижен за външния си вид, как изглеждам.
 • Мраза да се чувствам слаб и безпомощен.
 • Да показаваш кое е слабото ти място, къде си уязвим е много лошо.
 • Сам съм си го заслужил да се че чувствам толкова зле. 
 • Когато другите говорят нещо за мен, все си мисля, че  е нещо лошо.
 • Аз не обичам да се гледам в огледалото.
 • Опитвам се да прикрия моите слабости и грешки пред другите.
 • Когато се сравнявам с другите, винаги се чувствам зле и много принизен.
 • Аз често се ядосвам на самия себе си. 
 • Аз често подлагам на съмнение воите възможности и способности.
 • Много често се притеснявам затова, как изглеждам на външен вид.
 • Аз винаги изисквам от себе си да правя нещата по най-правелния начин.