A+ A A-

Личност, кариера, профисионално развитие

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 929

Личност – определяне на връзката между личност и кариера, професионално развитие

 
Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

 • Давам най-доброто от себе си, когато задачите за изпълнение, които имам, са сложни и комплицирани.
 • Старая се да бъда по-добър, отколкото са моите колеги.
 • Опитвам се да поема за изпълнение тежки и отговорни проекти.
 • Рабодя усърдно за това, да подобря досегашните ми най-добри постигнати резултати.
 • Приветствам радушно всички появили се за изпълнение задачи и предизвикателства, и работя извънредни часове, за да покажа колко съм добър в работата си.
 • Ако имах избор, бих предпочел да работя в група, а не самостоятелно.
 • Когато работя съвместно с другите, се съобразявам с техните чувства и настоения.
 • Изказвам се винаги критично за другите, когато това е необходимо.
 • Гледам аз да си върша моята работа и да нося отговорността за изпълнението й, така също и другите – за себе си.
 • Говоря с моите колеги за неща, които нямат нищо общо с работата.
 • Стремя се активно в екипа аз да имам водещата лидерската роля.
 • Изненадвам се сам от себе си, че аз организирам работата на другите и я контролирам как  се изпълнява.
 • Не желая другите да се влияят от това, как мисля аз, как ги виждам нещата и какво правя.
 • Опитвам се в екипната работа аз да поема ръководните функции.
 • Стремя се да имам винаги контрол над случващото се в работното ми  ежедневие.
 • Отказвам да работя в екипна работа, защото предпочитам да работя самостоятелно.
 • Винаги търся варианти да работя самостоятелно.
 • Вярвам, че работя добре в екип.
 • Най-добре работя, когато моят шеф ми делегира права и задължения, според които аз планирам как да изпълнявам работата си по най-добрия начин.
 • Аз игнорирам правилата в работа, които смятам, че са ненужни, особено ако те ограничават моята свобода на действие.