A+ A A-

За мен - Галя Йосифова

  • Посещения: 6679

 Уважаеми посетители на ГАЛА Креатив Консултинг, 

Представям се пред вас като Консултант по приложна психология / персонален коуч – с дейност  насочена към човека,  неговото личностно и духовно развитие и израстване, себепознание и себеусъвършенстване. 

Квалификация по тази специалност придобих в най-големия частен институт за професионално развитие в СГД-Дармщадт в Германия - през 2008г. В България представям школата по психология на швейцарския специалист в тази област - д-р Бьорн Мигге – създател на програмата “Консултат по психология / Персонален Коуч”, която се изучава във всички висши учебни заведения в немскоговорящите страни от ЕС – Германия, Швейцария и Австрия. 

 - Провеждам персонални консултации по проблеми от житейски и личностен характер, стрес, депресии, разрешаване на конфликти в междуличностните общувания, проблеми със зависимости (фобии, алкохол, цигари, дрога), личностно развитие, себепознание, себеусъвършенстване, формулиране и постигане на цели, подпомагане и насочване към вземане на решения,

- Провеждам психотерапевтична регресивна хипноза, с помощта на която клиентът научава важна за себе си информация, която да използва за живота си, за себе си като душевност, за разрешаване на проблеми от всякакъв характер, за зареждане с нова положителна енергия за действия, за внасяне на положителни промени в живота в различни негови области и направления, за повишаване на личната себеоценка, за успешно реализиране на целите и други житейски и личностни теми.

- В практиката си прилагам разработени от мен мисловни модели и утвърждения, методи и техники за самоизучаване на личността, работа със символи и ритуали, 

- Подпомагам клиента за изясняване и конкретизиране на проблемите, които той среща в различните житейски ситуации,

- Подпомагам клиента за подреждане на задачите (в живота и в работата) по приоритети, степен на значимост и важност при тяхното реализиране, оптимално използване на времето като ресурс,

- Подпомагам клиента с различни конкретни методи и техники за успешно справяне със стресови натоварвания, напрежение, попадане в безизходица в дадена ситуация,

- Подпомагам клиента за мотивиране и насърчаване при несправяне в трудно преодолими ситуации от различен характер,

- Провеждам писмен дистанционен курс на обучение по приложна психолгия, в който преподавам моя професионален опит, знания, умения, способности в тази област,

- Провеждам практически семинари и тренинги по мотивация на персонала за постигане на по-добри резултати в работата; управление на бизнеса и структуриране на работата по отделни направления; идеен мениджмънт; общ бизнес-мениджмънт на фирмата.

 Натрупаните от мен знания, умения, опит - от образованието, професионалната ми кариера, личностното ми развитие, притежаваните таланти и способности станаха причина да избера пътя на Консултанта – за обикновения човек и за фирмените организации. Смятам, че мога да бъда полезна с всичко това и вярвам в успеха на взаимния стремеж чрез консултациите с мен да намерите най-доброто решение и верен път за постигане на желаната от Вас цел. 

 За мен е важно, когато четете информацията в тази интернет страница, да ме възприемете като неподражаем, особен и различен човек, и при всяка среща с мен - за консултиране, за обсъждане на посочен от Вас проблем в детайли, да цените високо постигането на всяка една цел, а така също и да използвате наученото по време на консултациите по най-добрия  за Вас начин, който ще Ви донесе успехи и удовлетворение.  

 Ваша Галя Йосифова 

 

Галя е най-добрият експерт, който познава Галя

Какъв да бъде днешният ми ден

Мойте молитви всеки ден

Постулати – съветници за различни житейски ситуации

 

 Референции: