A+ A A-

Курс по приложна психлогия

  • Посещения: 5758

 НОВО - КУРС ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ!

 

Уважаеми посетители на страницата,

Предлагам на Вашето внимание дистанционно писмено обучение

по Програмата

Приложна психология за съвременния човек

Темите, които се изучават в програмата, са взети изцяло от житейската проблематика, която всеки човек познава от личен опит, по един или друг начин. Приложната психология е все по-належащ помощен метод, за всекого, който учи как да се преодоляват трудностите в живота, как човек вглъбено и всеобхватно да се себеопознава, как да бъде целеустемен към постигане на реални успехи в различните сфери, области, направления, аспекти на живота, как да постига удовлетворение и благополучие по начина, по който желае и се усеща щастлив човек.

Програмата е персонална, с дистанционно обучение, не е обвързана с присъствени занятия и лекции на живо. Въпроси от страна на обучавания (от всякакво естество) винаги и по всяко време могат да бъдат задавани и обсъждани в писмена форма (по е-майл – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ). Това дава свобода на учащия да разполага с времето си, да се организира така, че да успява във всичко важно за него в ежедневието.

Продължителността на курса и темпото на изучаване на материала всеки участващ сам определя за себе си, според времето, с което разполага и според своите желания за напредване. Препоръчително е да се вземат за един месец от една до три теми за разглеждане и изготвяне на писмените казуси самостоятелна разработка. Те се изпращат по е-майл за преглед и коментар от страна на лектора Галя Йосифова. Писмената комуникация и обратната връзка между учащия и лектора е необходимост, която подпомага обучението с още помощна информация, според нуждите на учащия.

След завършване на пълен курс на обучение по програмата “Приложна психология за съвременния човек” всеки участник получава документ за обучение в Консултантска фирма Гала Креатив Консултинг ЕООД.

Важно: Сертификатът не е лицензиран с оторизизация за работа, ако нямате диплома за завършено образование в области свързани с психологията и човека. Програмата е в помощ на всекиго като практическа опитност, кяото може да ползва за себе си, за свои близки, хора, на които желае да е в помощ и подкрепа.

Програмата е разработена така, че желаещи да участват в обучителния процес могат да преминават само избрани от тях предпочитани теми, а не цялостно, да го направят по свой избор, като получават документ за всяка избрана тема, която са преминали.

Начинът на обучение е следният: учащият получава темите разработени – една по една, последователно, като учебен материал, като след всяка тема получава задание за самостоятелна писмена разработка (казуси), които изпраща на лектора в писмена форма по е-майл. Лекторът я връща обратно на учащия с коментар и становище за вложеното от него лично творчество.

Учебният материал за всяка тема и обработката на писмената работа (казусите) е 200лв. (теория, техники, методи, казуси). Заплащането става по банков път на посочена банкова сметка. Издава се опростена фактура (без ДДС). Заплащането става за всяка тема поотделно, за няколко теми заедно или пълната сума за целия курс – по преценка на учащия.

За всякакви допълнителни въпроси моля пишете на лектора (Галя Йосифова) по е-майл ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.mail.bg).

Записвания за участие в дистанционния курс на обучение по програмата “Приложна психология за съвременния човек” към Консултантска фирма Гала Креатив Консултинг ЕООД – на посочения по-горе е-майл адрес.

Пишете име, е-майл адрес за кореспонденция и кратко Ваше представяне.

 

→ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА СОФИЯ - БЪЛГАРИЯ

BIC: CECBBGSF - банкова сметка в лева: BG04 CECB 9790 10B6 3853 00

Адрес: 1510 София, ж.к.Х.Димитър, ул.К.Честименски 75, ап.609

Галя Ангелова Йосифова

 

Темите, които се разглеждат в курса, са следните:

 

1.Визитна картичка на Галя Йосифова

2. Въвеждаща тема

*Предназначение на програмата. Към кого е адресирана тя като приложна дисциплина подпомагаща живота на съвременния човек?

* Кой може да се обучава в тази програма? Какви са изискванията към учащите?

* Какво представлява приложната психология?

* Що е то Консултант по психология и персонален коуч?

3. Първа тема

* Значимост на ембрионалната възраст, ролята на храната-любов, на майката и бащата като модел-шаблони за уроците в живота - човешки взаимоотношения

* Храната Любов в нашия живот

* Силата на думите

4. Втора тема

* Духовните закони в живота на човека на Земята и основните уроци за усвояване във всеки живот, във всяко превъплъщение-роля

* Основни уроци усвояване във всеки един живот на Земята

5. Трета тема

* Постулати – съветници за различни житейски ситуации

* Работа със себе си – 50 становища

6. Четвърта тема

* До каква степен познавам себе си? Метод: “Вие сте най-добрият експерт, който познава (името Ви). Какво можете да кажете за него, в трето лице единствено число?”

* Помощен модел е “Слънцето, което съм аз”

* Опознаващ себе си модел е “Моето АЗ”.

* Утвърждаващ личната себеоценка модел “Спирала на моята духовна енергийна същност”

* Модел от серията “АЗ” - “Моите силни страни”

* Модел “Обичам! “Вълшебните облаци на моите удоволствия”

* Помощен опознавателен модел е “Диаграма Хроника във времето на развитието на качествата ми и на моята емоционална система”

7. Пета тема

* Основният въпрос: “А какво искам аз?” Метод: “Проблем - Цел - Ресурси”

* Конкретни действия стъпка по стъпка за реализиране на желанията

8. Шеста тема

* Силата на положителното мислене. Съставяне на положителни мисловни модели и утвърждения

* “Пирамида на потребностите - по метода на Маслоу”

* От какво още се нуждае човек?

* Енергийният център в дланите

* Водене на дневник на житейските събития

* Ретроспекция на живота

* Писмо до живота

* Пирамидата на живота ни

9. Седма тема

* Метод: “Социален атом на взаимоотношенията с околните”

* Метод “Триада за вземане на решение”

* Метод “Страничен поглед на Уолт Дисни – мечтател – реалист – критик”

* Метод “Елипса на заниманията и заангажираността в различните области на живота”

10. Осма тема

* Пет-стъпков ритуал за пречистване и освобождаване от емоционални негативни състояния в човешките взаимоотношения с други хора в социалната среда

11. Девета тема

* Програмиране на желанията с помощта на спирала-формула

12. Десета тема

* Метод “Какво би било, как бих се чувствал/а, ако се случи чудо през нощта и когато се събудя сутринта установя, че това, за което мечтая, вече се е случило?”

* Последните пет минути от живота – равносметка

13. Единадесета тема

* Енергийни центрове и жизнена енергия – пречистване, обновяване, балансиране, програмиране

14. Дванадесета тема

* Психологическа разработка на влиянието на числа и планети върху човека в 9-годишните цикли, през които преминаваме в живота

15. Тринадесета тема

* Какви проблеми вълнуват и преживяват хората? Какви са те за богатите? Какви са те за бедните? Какви са те за средната класа? Какви са те за жените? Какви са те за мъжете? Какви са те в партньорскаат връзка между мъжа и жената?

16. Четиринадесета тема

* Какви проблеми вълнуват и преживяват децата, подрастващите, тинейджърите?

17. Петнадесета тема

* Какви проблеми вълнуват и преживяват възрастните хора?

18. Шестнадесета тема

* Човешките взаимоотношения

19. Седемнадесета тема

* Скала на емоциите

* Влияние на емоциите върху психичните процеси

20. Осемнадесета тема

* Декларация на самоуважението – съставена от Вирджиния Сетайър

* Основните права на всеки човек

21. Деветнадесета тема

* Физиогномика и езикът на тялото

22. Двадесета тема

* За човека и неговата духовна енергийна същност

23. Двадесет и първа тема

* Регресивна хипноза Полет на духа

24. Двадесет и втора тема

* Енергийна хипнотерапия

25. Двадесет и трета тема

* Първата среща с клиента

 

Дерзайте и успявайте с вяра, убеждение, с настойчивост и безотказност в целите!


Ваша Галя Йосифова