A+ A A-

Молитвата

  • Посещения: 252
 
Молитвата
 
Молитвата е израз на вътрешното душевно състояние на човека. Тя е съчетание на мисли, словоизказ, надежда, вяра, вдъхновение, вглъбеност, оптимизъм, емоции, чувства, усет, космополитност. Човек се моли по различни причини, с различни подбуди, с различни мисловно-енергийни настройки. Дори да желае, няма как да изказва молитва автоматично, без да влага нещо лично от себе си в изказа си.
 
Защо много чистосърдечно изказани молитви остават сякаш “нечути-невъзприети-неподкрепени” за реализация? Това отчайва много хора. Депресира ги. Усещат се така, сякаш са забравени, изоставени. Не е така. Никой от вас в живота си на Земята не е сам! Трудността идва от това, че човек е забравил, не си спомня знанието, че молитвата е ПРИЗОВАВАНЕ!
 
Има безброй духовни закони и постулати, които душата усвоява-утвърждава-ползва за нуждите си в материалния земен свят. Един от тях е този, за призоваването. Има мъдрост, която гласи: “Поискай и ще ти се даде. Почукай и ще ти се отвори.” Да, само че човек се обърква в думите, които ползва като речников запас. Думата “молитва” е с корен “моля-молене”.
 
Думата “призоваване” е с корен “призив”, който получава откликване. Когато човек казва “Моля те”, той сякаш задължава непременно да се случи това, което му е нужно. А дали душата е включила в План-Програмата-Живот това случване, по начина, по който човекът желае да се случват нещата? Много изказани молитви остават нереализирани, неподкрепени. Това натъжава много. Боли.
 
Призоваването е по-висша степен на подкрепа, отколкото молитвата. Висшите светове, еволюиралите в по-висшите светове духовни енергийни същности не пренебрегват призива, който достига до тях, когато някой го прави, с искане за подкрепа. Как се реализира тази подкрепа? Никой не прави вълшебства, да спусне наготово това, което е нужно на човека, който призовава.
 
Откликът на призоваването е свързан с подкрепа, която е насочена като енергиен заряд към човека, които активират в голяма степен неговия енергиен потенциал, засилват жизнената енергия, която подпомага той сам да реализира това, което му е нужно, ползвайки подкрепата на околния за него свят, в който се проявява като личността-същността-твореца, който е, който създава за него най-добрата конфигурация от условия-фактори-събитийности, така, че човекът да успее да се справи, влагайки своя личностен-душевен-творчески потенциал в реализацията на необходимостите си. В това се състои истинската помощ-подкрепа.
 
Помнете, когато казвате “Моля те/ви” в молитвения си изказ, добавяйте думата “призовавам те/ви”. Така наистина ще изпратите нужния сигнален зов, че се нуждаете от подкрепа-насоки, че не чакате наготово да се случат нещата, без да вземате участие в реализацията, някой друг да го свърши за вас вместо вас самите. Положете усилия да пробвате, да придобиете личен опит, когато призовавате, а не само се молите. Освен това, има нещо много важно и съществено, което е нужно да знаете.
 
Молитвите не стигат само до този, до когото ги изричате. Молитвата е вид енергиен сигнал, който отива в космичното пространство. Улавя се от много приематели на такива сигнали. Има много паразитни недобронамерени енергийни същности, които умеят да ги улавят. Те се възползват. Поемат в посока на уловения енергиен канал и стигат до излъчвателя му. Тези същности владеят мимикрията. Биха могли да приемат образа на този, към когото човекът се обръща в молитвата си, да говорят от негово име. Много хора чуват обещания, които приемат мисловно-телепатично. Те се внушават, заблуждават човека.
 
Така човек, без да осъзнава, без да подозира, без да се съмнява, става обект на обсебване-манипулиране-възползване от недобронамерени същности. Освобождаването от тях става много трудно, а понякога и невъзможно. Когато изказвате молитва-призоваване към този, към когото се обръщате за помощ-подкрепа, тогава се задействат духовно-енергийните връзки, които душата има изградени в себе си и ползва в живота. Помислете над всичко това. Решете сами за себе си, дали само да се молите или да призовавате.
 
Успех!
 
Духовен учител Морфей