A+ A A-

Събудена любов

  • Посещения: 298

 

Събудена любов

Да поговорим за любовта... Тя сякаш е най-важната дума за човека. Тя е пре-богата на съдържание, смисъл, същина... Тя е многовариантна. Всеки знае от личния си опит как я усеща, възприема, как тя влияе върху живота му, в различните му етапи. Все още, за голяма част от хората, едно от най-важните и желани съкровения е - да срещне Любовта, в лицето на човек, с когото да я споделя във взаимно допълване, с отдаденост, в хармония и разбирателство, в съгласие. Да се учи Любовта в практическото земно училище за душата никак не е лесно, защото дуалността предлага не само радост, но и болка в нейното проявление и изживяване. Душата е внедрена в личност, изживяваща чувства и емоции, с усет, в материалност, която влияе на нагласите, доколко любовта е Любов или е материално повлияваща се. 

В духовния свят душата не ползва емоции и чувства. Те са присъщи за нея само когато е внедрена в човешка индивидуалност, при това – във всяко ново проявление, във всяка План-Програма-Живот, по различни начини. В клетъчната си памет душата носи есенцията мъдрост, поуки, опитности, които е събрала в процеса на еволюцията си, в хода на Прогреса и Възхода. Доколко е успяла да се реализира в Любовта в материалния свят, е лично различно за всяка една душа. Душата има много срещи с всяка една душа, в различни животи, в различни конфигурации на взаимовръзките и взаимоотношенията, в които изживява Любовта и се проявява в нея и чрез нея чрез дуалността, с положителни и с негативни изживявания. Тя участва в много житейски уроци, които душата усвоява във всеки отделен живот.

Има много случаи, в които при среща на две души в нов живот, при нови обстоятелства, да се събудят спомените от връзка между тях от минал живот. Много хора могат да споделят изживяванията си от такива срещи. Те са като дежавю, но в нова обстановка, в нови физически тела. Какво се получава? В случай, че любовта оживява с положителни усет, емоции и чувства, тогава тя търси продължение-надграждане, което може да доведе до щастлива връзка между двамата. Ако обстоятелствата на новата среща не позволяват такъв вариант, тогава се включват уроците свързани с любовта, а те са много и са взаимо-обвързващи се, преливащи един в друг. Оживелият от миналия живот образ на любимия/мата повлиява върху другия по начин, който замъглява възприятията му, да осъзнае, че личността, в която е вградена душата, е различна, че не е това, което е бил/а преди. Създава се фалшива, заблуждаваща нагласа за чувствата, които събудени с изживяванията от миналото, не са същите. Тогава страданието е голямо, защото очакванията са любовта да продължи, но не се получава. Много хора изживяват такива дежавюта, в които в партньорската връзка с някого не са щастливи. Любовта в душата е силна. Тя не разбира причините за несполуките, защото не отчита влиянието на личността, която в съчетание с душата правят нещата различни. Събудената любов в повечето случаи води до болезнени страдания.

Какво би помогнало на тези хора, изживяващи събудена любов, нереализираща се в продължението си по радостен, щастлив начин? Нужно е да се себевглъбят, да положат усилия да си спомнят, каква е била историята в миналото, какво е прекъснало любовта, какви са били тогава препъни-камъните за нея, да осъзнаят какви житейски уроци е включила душата чрез този пренос от миналото. Той не е случаен! Той има своето предназначение за житейското училище Живот в материалния дуален свят! За човека е много важно да е наясно с житейските уроци, да осмисля кои точно са приоритетни за него към всеки конкретен период от живота, да анализира как се справя с тях, доколко успява да ги утвърждава или само преминава през тях, обогатявайки ги с още придобита практическа опитност, по позитивния и по негативния начин.

Важното за душата при събудената любов е да се наблегне на мъдростта, не само на изживяванията като продължение в нови обстоятелства, в ново партньорство. Не самото изживяване-продължение на любовта е съществено важното за душата, а утвърждаването на различните житейски уроци свързани с любовта, за да се превърнат те в РЕСУРСИ за душата, които да ползва в новите роли-превъплъщения, в които ще влиза занапред. Именно това осъзнаване убягва на човека, когато изживява събудена любов! Трансформирането на негативен пренос от миналото, който е затормозил любовта, е другата съществена част като значение и нужда за душата. Осъзнайте това! По този начин бихте успели да намерите най-подходящия път за любовта си към любимия/мата!

Духовен учител Картен