A+ A A-

Мисловен модел “Вечерен пречистващ енергиен душ”

  • Посещения: 386

Мисловен модел “Вечерен пречистващ енергиен душ”

В ежедневието си преминаваме през различни житейски ситуации, които информационно и енергийно ни повлияват. Споделям с вас мисловен модел, който ползвам в помощ-подкрепа към моята клетъчна памет, за да се пречиствам от ненужното, което обременява и затруднява по пътя в Живота. Ще се радвам да е от помощ за тези, които го възприемат като полезен и за себе си и той помага и на тях. Ето какво си казвам вечер преди заспиване:

Мила моя зрителна памет, днес ти възприе много картини от случващото се в живота, в който съм участник и аз, директно или косвено. Моля те, съхрани в паметта ми всичко красиво, вдъхновяващо, радващо ме, полезно, което ме обогатява, а всичко друго, което ме е наранило по някакъв начин, което е предизвикало в мен травмиращи емоции, чувства, усещания, изживявания, освободи да си тръгне от мен със силата на осмислянето-осъзнаването-анализа, благодарността-признателността, прощаването-разбирането, любовта и благословията, съхранявайки в паметта ми есенцията мъдрост-поуки-познания, които душата ми да отнесе от този живот като полезна практическа опитност в дуалния материален земен свят.

Благодаря ти сърдечно, мила моя зрителна памет, че ме подпомагаш да се пречиствам, самосъхранявам, обновявам! Мили светлинни фотонни енергийни гъбички, призовавам ви в молитвата си към вас, помогнете ми в пречистването на моята зрителна памет от всичко, което очите ми и моето духовно зрение са възприели, което е предизвикало в мен наслояване на негативни травмиращи изживявания, от различен характер. Навлезте с вашата блага лечебна светлина, знания, мъдрост, космична сила във всяка една клетка на моите очи, на целия ми зрителен апарат, във вътрешното ми зрение и им помогнете да пречистят клетъчната си памет от негативностите възприети в днешния ден!

Изпълнете клетките ми с жизнерадостна жизнена енергия и сила за живот, която ги прави силни, устойчиви, стабилни, да ме подпомагат в живота във всеки нов ден, в който навлизам, да възприемам с лекота и енергийна защита всичко в заобикалящия ме земен свят. Благодаря ви сърдечно за помощта, която ми оказвате и че се отзовавате на моите призиви към вас за помощ и пречистване! Амин.

 * * *

Мила моя слухова памет, в днешния ден ти възприе много думи, които бяха отправяни към мен от други хора, в общуването ми с тях, думи, които аз изричах към тях, думи, които изричах и към себе си, думи, които достигаха до мен от околното пространство, от какви ли не източници. Моля те, мили мой слух, съхрани напълно в паметта на клетките си всичко чуто, което ми е създало радост, вдъхновение, щастие, съзерцание, което ми е вдъхнало жизненост, вяра и упование, че животът е хубав, че светът, в който живея, е прекрасен!

Моля те, освободи паметта на клетките от всичко друго, което си възприел, с негативен, обиждащ, нараняващ, травмиращ характер, което е достигнало до мен, заради което съм изживяла болезнени състояния с усет, емоции, чувства, които дават негативно отражение на здравето на организма и тялото ми, което се напластява в жизнените ми енергийни центрове, което замърсява и разпокъсва аурата ми, което дава отражение на моята лична себеоценка, себевъзприятие, на живота ми като цяло. Моля те, освободи да си тръгне от мен негативния товар, който със силата на осмислянето-осъзнаването-анализа, благодарността-признателността, прощаването-разбирането, благословията и любовта към всички участници в тези процеси.

Съхрани в паметта на клетките на човешкия и на вътрешния ми слух есенцията мъдрост-поуки-познания, които душата ми да отнесе от този живот като полезна практическа опитност в дуалния материален земен свят. Благодаря ти сърдечно, мила моя слухова памет, че ме подпомагаш да се пречиствам, самосъхранявам, обновявам! Мили светлинни фотонни енергийни гъбички, призовавам ви в молитвата си към вас, помогнете ми в пречистването на моята слухова памет от всичко, което слухът на ушите и вътрешният и слух са възприели, което е предизвикало в мен наслояване на негативни травмиращи изживявания от различен характер.

Навлезте с вашата блага лечебна светлина, знания, мъдрост, космична сила във всяка една клетка на моите уши и вътрешния ми слух! Помогнете им да пречистят клетъчната си памет от негативностите възприети в днешния ден! Изпълнете клетките ми с жизнерадостна жизнена енергия и сила за живот, която ги прави силни, устойчиви, стабилни, да ме подпомагат в живота във всеки нов ден, в който навлизам, да възприемам с лекота и енергийна защита всичко в заобикалящия ме земен свят. Благодаря ви сърдечно за помощта, която ми оказвате и че се отзовавате на моите призиви към вас за помощ и пречистване! Амин.