A+ A A-

Безразличието

  • Посещения: 291

За някои основни понятия, имащи участие и влияние в живота на човека - Безразличието

Безразличието – Много са видовете реакции, които човекът може да излъчи в някакво събитие-ситуация. Едно от тях е безразличието. Защо е важно да говорим за него? Какво представлява то? Какво е съдържанието на посланието в него? Повечето от вас познават изживяванията и последствията от проявено безразличие на някого към вас, за нещо важно-значимо и свързано с вас. Познавате и безразличието, което вие сте изразявали към някого/нещо. Безразличието е вид заета позиция на неутралност, необвързаност, нежелание да има допирна-пресечна точка (с човек, събитие, ситуация, нещо конкретно), както и липса на собствена позиция. Някои биха обвързали безразличието с егото.

Има го във взаимоотношенията между хората, в различните видове взаимовръзки. Болезнено е да се проявява в Любовта. То е и вид защитна реакция, проява на характера, на волята, на ума (в повечето случаи). Може да е първосигнално или осъзнато проявено. Една мъдрост гласи: “Когато искаш да накажеш някого, покажи му безразличие.” Самата дума “наказание” има негативен характер. Въплътени в човешки тела като хора-личности душите се проявяват в дуалността в живота на Земята по безброй различни начини и в роли, в които има вина, наказание, страх, отмъщение, критика и безброй думи и изживявания с негативен характер. Все още много хора не проумяват, че зарядът-съдържанието на думите е енергиен носител, който е мост свързващ две или повече страни с причинно-следствени резултатности, пренасящи се и кодиращи се, оставащи на съхранение в клетъчната памет на всеки обвързан с моста.

Говорили сме за това колко е важно да прецизирате словоизказа си, да се освобождавате от думи с негативен характер-съдържание-послание. Безразличието е проявявано с или без думи, с жестомимика, език на тялото и лицето, които също казват много. Замислете се над това – как сте се чувствали (в натрупаната до момента житейска опитност), когато някой се е отнесъл към вас с безразличие (в някоя от формите му на проявление), какво сте изпитали (усещания, емоции, чувства), как сте се почувствали, какви са били следствията от това за вас? Успели ли сте да се освободите от това изживяване или сте го потиснали в себе си надълбоко? Знаете, безразличието наранява, причинява болка, активира емоции и нервна система да се проявят чрез изразените от вас чувства, които предизвикват болка и на физическо ниво.

Помислете за това, кога вие сте проявявали безразличие, независимо дали е към някого, нещо, събитие, ситуация, важно или маловажно. В каква позиция сте в това безразличие – като вид защитна реакция или като нападение-наказание? Всеки човек проявява безразличие. Важното е да сте наясно със себе си защо и как го проявявате. Не можете да го избегнете, то е вид позиция. То ви определя и като индивид, с мироглед и житейска философия, който определя своето ниво на проявления в Живота, в което вие определяте какво да присъства. Това, което не резонира с вас и вашите интереси, е за вас нещо нежелано, от което се дистанцирате. Това е също вид безразличие, но с полезност.

Безразличието е като стълбица с под-категории. Направете вашата лична стълбица. Вижте колко стъпала има в нея и от какъв характер са те в съдържанието си. Ще научите много за себе си. Може и да се изненадате, че не сте обръщали внимание досега на всичко това, а е важно и е част от процеса на себеопознаване. Когато вие управлявате целенасочено състоянията си от такъв характер, ще се сте винаги уверени и добре познаващи себе си. провокираме ви към размисъл, да се вглеждате надълбоко в себе си, да се пречиствате от ненужното, объркващото ви, негативно наслоеното и първосигнално проявяващото се.

Възприето и записано от духовните учители, с които общувам.

Галя Йосифова