A+ A A-

СТРАХЪТ ПРОБИВА ЧРЕЗ БОЛКАТА

  • Посещения: 297

СТРАХЪТ ПРОБИВА ЧРЕЗ БОЛКАТА

Вероятно много от вас познават онези моменти в сънно състояние, когато в полусън изживяваме и приемаме информация, която идва от душата ни, от духовния свят, от други, по-висши светове, която ни носи информация, с цел подпомагане в процеса на духовно съзряване осъзнаване, израстване, през който преминаваме, докато се проявяваме в материалния дуален свят на Земята.

За мен лично това е обичайно състояние от много-много години. Тази сутрин посланието към мен бе репликата: СТРАХЪТ ПРОБИВА ЧРЕЗ БОЛКАТА. Осмислянето на тази реплика водеше в много посоки. Всеки човек се страхува, от какво ли не, за какво ли не, но не знае как точно страхът повлиява върху нас и повлиява на живота ни. Не говоря за фобиите. Те имат сходен характер. Говоря за страха. Може би защото в работата ми с хората често се сблъсквам със страховете, които ги владеят, моите духовни учители ми подадоха тази реплика - като отговор, като актуална тема за много от тях, с които общувам.

БОЛКАТА е изживяване, което човек познава, по разностранни начини, затова инстинктивно се стреми всячески да се опази от нея, да не допуска да го засегне под някаква форма. Болката от загуби, от последствията, до които води, са свързани с мъка, а тя от своя страна ограничава свободата и парализира волята за действия. Попитайте се, защо се страхувате, от какво точно се страхувате, как, по какъв точно начин страхът ви въздейства, какво ви причинява?

За да успявате във всичко важно за вас в живота е нужно да познавате  природата на страха и симптоматиката му, да знаете как действа той, как точно ви пробива - кои са слабите ви страни, чрез които успява да го направи. Страхът е свързан с усвояването на уроците на осмеляването, смелостта, първата крачка, дръзновението, упованието, вярата в себе си, овладяване на колебанията, раздвоенията, плахостта и много други обвързани с тях.

Изучавайте страха като нещо полезно и вярвайте, че любознателността ви ще е възнаградена, така, че всичко, което е пораждало страх във вас, да остане вече в миналото. Това е процес на самонаблюдение и самоизучаване. Запитайте се - как и чрез какъв вид болка страхът успява да ви пробива и завладява, да ви държи в плен, да ви ограничава? 

В сутрешния ми сън, след появата на тази реплика в съзнанието ми, усетих как сякаш бях въздушен балон, а невидимо остро шило ме проби и навлезе в моята сензитивност. В резултат на това всяка моя клетка сякаш се парализира, заради страха, който ме обзе. Страхът е по-лош от затвор. Много повече е, като блокаж, като парализа, която обездвижва, сковава. Освен това предизвиква ума да чертае апокалиптични картини, които сякаш оживяват и сетивата изживяват като реалност.

В съня ми видях, че живея на друго място, не в реалния ми дом. Видях как влизат крадци, докато спя през нощта. Не реагирах, не показвах, че разбирам какво се случва, от страх да не посегнат на мен физически, заради това, че виждам какво правят, за да не ми причинят болка или да ме убият. В резултат на този страх сякаш рационалният ми ум ме караше да стана (като сомнабул), да сложа столове зад входната врата, да я барикадирам, да се защитя от крадците. Ако не го направех, нямаше да мога да се отпусна да заспя, заради страха в мен.

От десетилетия изучавам сънищата си и знам, че те са нашият невидим живот-училище, в който се случват много неща, които умът не може да обясни или приеме за истина. Усвоила съм много важни уроци чрез сънищата. Те са училище, което с радост посещавам нощем, затова с радост заспивам, за да продължа да уча и усвоявам чрез тях още полезни опитности.

Тази сутрин бях наясно, че това беше поредна провокация към мен, да осъзная и науча нещо полезно, което касае и другите хора, и в същото време изживях като наистина случващо се. Благодарих на невидимия свят и на учителите за обогатяването ми с полезни знания. Разбира се, не станах да слагам столове зад вратата, но бях на една крачка от решението да стана и да ги сложа. По този начин изживях състоянието, което много хора изпитват като страхове. Беше ми показано по този конкретен начин, за да почувствам и осъзная какво изживяват те.

Какво ми помогна на мен, за да преодолея този внезапен порив свързан със страха? Помогна ми ясното осъзнаване, че страхът парализира, че страхът е свързан с болката от нараняване, загуби, непоправими следствия от намесата в живота ми от страна на външни лица, страхът, че няма да се справя, че съм жертва, че не съм в състояние да реагирам, да се самозащитя, самосъхраня, да опазя живота си, дома си, имуществото си. 

Осъзнах колко вредяща е парализата, която сковава клетките. Тя е в състояние да разрушава целостта им. Когато положих усилия да преодолея страха, се отпуснах, заспах. На сутринта, когато станах, помнех всичко. За втори път преминах обучение в нощното училище по духовно осъзнато помъдряване, в който страхът бе важна тема. И тогава усетих пробива, парализата на клетките. Наистина е много плашещо. За да се повтори урокът тази нощ-сутрин, явно съм имала нужда от утвърждаване.

Какво бихте могли да направите в помощ към себе си, в случай че попаднете в ситуация на изживяване на страх? Кажете си, че не желаете и няма да позволите да бъдете парализирани и повалени от хора-обстоятелства-заплахи-болки-страдания, че владеете себе си, емоциите и чувствата си, че няма да позволите на ума си да ви вкарва във филми с тежки изживявания. Важно е да проявявате хладнокръвие и самообладание, да надвивате паниката, която сломява.

Продължавам напред със следващите теми на обучение в нощното духовно училище. Много преминах през годините, много има още да усвоявам и утвърждавам. Винаги има какво още.

Галя Йосифова