A+ A A-

Адаптацията

  • Посещения: 258

За някои основни понятия, имащи участие и влияние в живота на човека

Адаптацията

Всички понятия са многоаспектни. Не е възможно да се разглеждат едностраничиво, защото така се пренебрегват всички останали позиции и гледни точки, даващи всеобхватно коректно съдържанието за тях. Посочваме тези аспекти, които помагат за уточняване на заблудите и трудностите, които те внасят в живота на човека, когато се интерпретират – по някакви причини, с някакви цели. Всеки би могъл да оформи за себе си глобалното съдържание на понятията, тъй като носи това знание в себе си. Нужно е само да го пробуди, да го изкара на повърхността и ползва осмислено и осъзнато по предназначение за нуждите си в живота, внасяйки положителни корективи в себе си, в поведението си, в отношението към себе си, в общуванията си с другите, цялостно за проявите си в живота.

Адаптацията - Не е възможно да се направи изчерпателен списък на факторите, които оказват влияние върху човека и живота му, колкото и да ни се иска да съставим такъв. Все пак, има яснота за повечето от тях, които засягат всекиго, под една или друга форма, по един или друг начин, в една или друга степен, в една или друга взаимна обвързаност. Ще се спрем на адаптацията-адаптивността. Тя провокира човека да се изправи пред себе си с ясното осъзнаване и разбиране какво точно не/харесва, не/приема, не/желае. Обвързано е с околния свят, в който всеки се проявява (видим-невидим, духовно енергиен, всемирен-космичен, земно-материален, природен свят, социална среда-общество-семейство-работна среда, условия на живот – битови, материална и финансова обезпеченост, климат, други), който за всекиго е индивидуална конфигурация от условия-фактори-събитийности.

Те са постоянно променяща се величина, защото застой никъде не съществува, всичко е в движение. Може скоростта на движение да е едва забележима, но я има. Движението-живот за някои е твърде забързано – времето тече много бързо и в динамика. За други е обратното – сякаш нищо не се случва, сякаш всичко е в застой. Времето тече твърде бавно, монотонно, еднообразно. Всеки индивид живее своята лична План-Програма-Живот, в която процесите-събития го отвеждат на различни места, по разнообразни причини, поставят го в условия на околен свят за които той е или не е подготвен да приеме, свикне с тях.

Именно тук идва ролята на адаптацията. Хората са свикнали да правят изненади, от какъв ли не характер, по каква ли не причина (сами си дайте примери) на други хора, с вярата-убеждението, че правят нещо хубаво-забавно-полезно-добро. Така е в техните представи-нагласи за действия. Приемникът не винаги възприема със същата нагласа това, което го достига. Няма да говорим за непоисканото добро, а за изненадите, защото също са обвързани с адаптацията-адаптивността. Могат да са от всякакъв характер. Общото в тях е елементът “неподготвеност” за човека: за възприемане и изживяване на случващото се с него лично и за живота му, за конкретния период, в който се намира, по негативен или по позитивен начин, според съдържанието, вида и момента на поява в живота му.

За изненадите можем отделно да поговорим, защото също е значим важен фактор. Психиката на човека е подложена ежедневно на безброй житейски процеси, в които ангажира като работа-действие за възприятия и съответни реакции (според тяхното съдържание) ума, съзнанието (мислите), нервната система, емоциите, чувствата, сензитивностите, тялото-организма. Адаптацията е комплексна, защото се проявява като обобщен фактор за човека (случванията са по едно и също време за изживявания в семейна среда, в дома, на работа, с колегите, в партньорката връзка, с приятелите, занимания, дейности, общество).

Потокът информация, който връхлита човека често е труден и сложен за обработка от ума, за асимилиране и осъзнаване, какво точно се случва, защо, истина ли е, по какви причини. След това се включват в последователност нервна система, емоции, чувства, сетива, тяло. Съзнанието е в състояние с лекота да отключи цялостната клетъчната памет и да извади-събуди-изкара на повърхността наслоени в нея от миналото спомени (позитивни и  негативни), които по специфичен начин са обвързани с настоящото случващо се действие на изненада, към което човекът е нужно да се адаптира, приеме и премине през него като процес.

Когато оживеят времеви линии от минали събития (случили се в настоящия живот или като пренос от минали животи), те се сливат с настоящата такава, въздействат обединено с огромна сила, така, че човек не съумява да разграничи коя е реалната, коя е събудената-припомняната като събитийност. Адаптацията към тях е твърде сложна, често съпроводена с шок, стрес, болка, събаряне, усамотяване, затвореност, некомуникативност, самоизолация, отчужденост. Адаптацията е трудна, когато няма информация, яснота, хора, с които да се разговаря, общува, споделя, получава помощ-подкрепа-насоки.

Адаптацията към хубави условия (сумарно обобщени) в околния свят е приятна, захранваща с радостна енергия. Както се казва: ”С хубавото лесно се свиква.” Има хора, които дори към хубавото не успяват да се адаптират, заради страховете, които ги владеят, заради ограниченията, които сами си поставят като самоконтрол или дори от вид мазохизъм, че не заслужават да им се случва нещо хубаво-радващо-позитивно.

В ситуация на адаптация, когато условията са неблагоприятни, натоварващи, притискащи, мъчителни за възприемане, човек често влиза в позиция на самосъхранение, слагайки маски, влизайки в роля, защото не е в състояние да промени ситуацията, нагажда се към нея, за да се впише в обстановката, без значение дали му харесва или не, дали желае или не, докато настъпи момент, който да промени обстоятелствата в околния за него свят, чрез тях да успее да промени ситуацията, към която с лекота би могъл да се адаптира, да се впише и продължи живота си, внасяйки подобрения в него и за себе си лично.

Адаптацията е фактор, който приканваме всеки от вас за себе си да обмисли, до какво степен и дали го умее или не, ако не - защо. Учете се на адаптивност! Това ще ви помага да сте креативни, осмеляващи се, действени, успешни.

Възприето и записано от духовните учители, с които общувам.

Галя Йосифова