A+ A A-

Колебанието

  • Посещения: 268

За някои основни понятия, имащи участие и влияние в живота на човека

Колебанието

Колебанието – Това е състояние, в което човек навлиза, когато е изправен пред необходимостта да приложи на практика (чрез действия и дела) правото и отговорността пред себе си на свободна воля и свободен избор, защото моментът за това е настъпил и не търпи отлагане. Да си в тази позиция е сложно, защото коства много жизнена енергия, а и разнобоят между душа и ум се усеща най-осезаемо. Дилемата е мъчителна в емоционален аспект – кой глас звучи по-силно и убедително: този на душата или този на ума.

Всеки от тях има своите убедителни доводи, защо да бъде избран и последван. Когато човек не се е научил да различава двата гласа в себе си, те объркват още по-силно, защото създават хаос в мислите му. Това изтощава. Нарушава съня, разконцентрира, демотивира, изнервя.

Раздразнението от неспособността да овладее мислите, да ги подреди в някакъв ред и   последователност, да ги осъзнае, се прехвърлят като влияние и във взаимоотношенията с другите хора. Лавинообразен процес е. То измъчва силно и заради това, че е неотложно да се направи избор за действия, защото моментът за това не търпи отлагане. Уроците свързани с осмеляването, дръзновението, първата крачка, упованието, вярата, както и много други са обвързани с това състояние колебание.

От друга страна то е породено и от посланията на душата за различните вариации на позитивната и негативната резултатност, свързани с хипотетиката и проекциите: “Ако... е това или онова...” Умът обича фантазията, затова чертае различни картини, в които поради страха от неизвестността набляга повече на негативните реализации на предстоящите събития като следствие от взетото решение като свободна воля – свободен избор.

Когато човек работи със себе си в личностен аспект, израства в духовното си развитие, събужда в себе си знанията, които носи в себе си и ги прилага в проявите си в живота, съумява да разграничава информацията, която подават умът и духът за решението, което предстои човекът да вземе и последва в дела. Това му помага да овладее колебанието, да подреди вариантите в позитивния и в негативния вид на възможни варианти, да премине мисловно през тях (поотделно през всеки един), да усети какви биха били резултатите като следствия от направения избор, да осмисли-осъзнае в каква конфигурация на условия-фактори-събитийности се намира към конкретния момент, каква е житейската му ситуация, като база, на която стъпва, да е наясно със себе си, преди да вземе решението си и се задейства за изпълнение.

Повечето хора си мислят, че колебанието е вид слабост. Всъщност то е нужен процес. Той подготвя човека за предстоящите събития. Без него стресът би бил много по-голям, неяснотите още по-големи и объркващи. Колебанието е различен процес, не е синоним на раздвоението. Съветът ни е – когато сте в състояние на колебание, не се плашете. Използвайте го като съветник за вас, който ще ви помогне да се ориентирате към възможно най-добрия избор на решение за действия, което да ви носи ползотворност и да ви помага по пътя в живота.

Учете се чрез него да съумявате да разграничавате гласа на ума за прагматичността и този на душата, която подсказва и насочва какви са нейните необходимости -потребности.  Все пак тя ви е довела в материалния земен свят с План-Програма-Живот и път за следване чрез проявите, които чрез свободната воля и свободния избор да осъществявате в света на дуалността. Научите ли се, колебанията ще ви костват все по-малко време като процес и ще сте благодарни за учението, което чрез него усвоявате.

Възприето и записано от духовните учители, с които общувам.

Галя Йосифова