A+ A A-

Поробени души, арестувани духове

  • Посещения: 918

Поробени души, арестувани духове

За мнозина темата може да звучи абсурдно. Реших да пиша за това, защото в практиката ми с хората, изживяващи състоянието “Полет на духа”, се натъквах на случаи, в които наяве излизаха ситуации, в които разбирахме каква е причината човек да се чувства по конкретен неблагоприятен за него самия и за живота му начин. Ще дам пояснения.

Духът е в постоянно движение – Без значение, дали душата (която е стационарна) е У Дома в духовния свят или е с частична енергия въплътена в роля-превъплъщение с План-Програма-Живот в човешко същество-личност (мъж/жена) на Земята, духът е в постоянен полет из всемирното пространство. Той не може да бъде спрян на едно място. Свободата и необятният простор са най-важни за него. От своите непрестанни полети из всемира и посещенията-общуванията, които прави на различни места, той предоставя на душата информация, която тя изучава-споделя с другите души (важи за всяка една душа) в стълбовете на занимания.

Духът има свое лична библиотека във всемирното пространство, така както душата има своя книга на животите в духовната библиотека, в която съхранява събраната практическа опитност в дуалното училище в материалния свят. Това е енергийно пулсиращо поле-пространство, което има свой цвят, ухание, съдържание. Може да е трудно да си представите, как изглежда той, да не сте чували досега такова нещо, но повярвайте - има го! 

В своите постоянни полети духът среща различни енергийни същности-структури, с позитивен и с неблагоприятен характер (паразити). Паразитните енергийни структури се прикрепват към духа и се възползват от енергията и знанията му, ограбват го. Веднъж прилепени към него те не се отделят. Много е трудно за духа да се освободи сам от тях. Това забавя и/или ограничава неговите полети, които не му позволяват да е в състояние да преминава по-големи времеви-пространствени единици, както и да посещава личната си библиотека, защото я предпазва от паразитните същности, да не замърсят неговото енергийно информационно поле информация-знания.

В някои случаи по-агресивни и силни паразитни структури са в състояние така да блокират духа, прикрепяйки се към него, че той е като арестуван, неспособен да лети и да изпълнява ангажиментите към душата, да я ръководи по нейния земен житейски път или да й предоставя информация за изучаване в стълбовете на занимания У Дома.

Хора с “арестуван дух” се чувстват неориентирани в живота си. Често не знаят къде се намират, защо са тук, какво да правят със себе си, в какво да влагат енергия и способности. Нямат мечти, желания, интереси. Чувстват се като в капан, от който не могат да излязат. Искат, но не се справят, сякаш някой по невидим начин им слага “прът в колелата”. Не могат да се радват, живеят в ограничения, в микросвят, в който е дискомфортно.

Когато в процеса на работа с такива хора изяснявахме причините, осъзнато и в анализи, провеждахме терапия (в момента на сеанса), в който помагахме на духа да се освободи от “ареста-влияние” на тези прилепнали по него паразитни енергийни структури, да изградим защита около него, за да не става отново обект на прилепване-използване-ограбване-възползване.

Признавам, че до първия такъв случай нямах представа, че това е възможно да се случи. Имам натрупана опитност с поробване на душата, но не и на “арестуване” на духа. В следващи няколко подобни случая ми стана ясно, че като се замисля и наблюдавам хората отстрани, вече можех да разбера дали наблюдаваният човек е със свободен дух или с “арестуван” от прилепнали по него паразитни негативни енергийни структури, дали духът е заседнал в сивия енергиен слой около Земята (след напускане на тежко изживян земен живот), дали душата е свободна да се изявява на воля следвайки План-Програмата-Живот и предначертания път или е поробена-обсебена, в хибридно състояние (в тялото да има душа и друга същност с негативно влияние-обсебване), дали вътрешното дете е на свобода да се проявява с личностния и творчески потенциал, на които е носител или обградено в защитни бариери като инстинкт за самосъхранение, за да не страда още и още...

Замислих се... Колко ли хора знаят всичко това, което аз вече знам? Знам го заради работата ми с хората в терапевтичните сеанси “Полет на духа”. Без тях едва ли щях да го знам и аз.

Затова реших да споделя тази информация с вас.

Самонаблюдавайте се! Усещате ли своя дух да е на свобода, да умеете да излизате извън реалността в мислите си, да правите астрална телепортация и пътувания с духа си на най-различни места – по Земята и във всемира, навлизане в други астрални светове? Умеете ли да го правите с лекота? Ако отговорът е “да”, чудесно!

Ако ли не... Замислете се... какво пречи на духа ви да е свободен. Можете ли сами да му помогнете да лети на воля в свобода или ви е нужна помощ-подкрепа отвън? Как усещате душата си, свободно ли се проявява детето вътре във вас? Важно е да го знаете, защото от това зависи доколко успявате да се справяте в живота и да сте удовлетворени, че живеете така, както вие желаете и на вас ви харесва!

От вас зависи да сте осъзнати!

Галя Йосифова