A+ A A-

ИНФОРМАЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ

  • Посещения: 567

ИНФОРМАЦИОННАТА ЕНЕРГИЯ

 Нека първо изясним какво е “информационна енергия”. Това понятие съдържа компонентите:

  1. цел, задача и причина на излъчване,
  2. съдържание,
  3. излъчвател и място на излъчване,
  4. посока на излъчване,
  5. място на достигане и получател,
  6. възвращаемост на информацията от получателя към излъчвателя.

Всичко е информация. И знанието е вид информация. И любовта е информация. И светлината – също. Всичко във всемирното пространство е сбор от разностранен вид информация.

Информацията е в основата на всичко съществуващо под някаква форма, независимо каква и къде точно. Тя е първична и последваща. Първичната е вид кодирана в есенциален вид информация, която служи като база за надграждане с нова (последваща) в хода на еволюционните процеси. Първичната произлиза от Отеца Създател Първоизточник, Първороден, Първоизвор. В себе си тя съдържа информацията за покоя и последвалото го зародило се трептене, което в своето нарастване поражда вибрационни вълни в честота, флудност и в резонанс, които оформят движеща се структура, която заражда Движението-Живот (Светият дух), Сътворението, Мирозданието.

Получава се пулсация, която в ритъм изпраща и приема. Така се формира пулсът на всемира. Всичко тече, всичко се променя. Нищо не е в застой, а в постоянно обновление, именно заради информационния обмен за случващите се процеси. Оформят се компонентите на информационната енергия, която с нарастващи темпове навлиза в тъмната енергийна материя на всемира и навсякъде, където пробива път и преминава, тя оставя ехо след себе си, което е предвестник на Живота, който ще се появи там.

Т.е. информацията създава и канали, по които Първородените от Отеца-Първосветлина се придвижват, подпомагани от Движението-Живот (Светият дух), зараждат и оформят Общности, в които размножават и надграждат Творческия потенциал и интелект, които са възприели от Него чрез информационните потоци влети в тях, като уникално неповторимо съдържание (защото то постоянно се дообогатява с още нова информация, в постоянно движение е).

Енергията на информацията не познава покоя-застоя. Представете си я като пулсираща вихрова спирална енергия, която колкото по-напред се придвижва по пътя си, все по-мащабно голяма става. По тази причина всемирът е огромно информационно поле, в което се съхранява всичко, от самото начало на възникването й. Много са разклоненията в пулсиращата вихрова спирална енергия, които оформят мрежови канали, по които тече обмен на информация: приемана и отдавана, обогатявана от приемника и като такава изпратена към излъчвателя. По тази причина информацията става разнопосочна.

Оформя се структура, по която в организиран вид се изпраща и получава информация. Тази структура някои наричат с термина “всемирен компютър”. В хода на еволюционните процеси в тази структура се селектира и подрежда информацията идваща по различните канали, оформени в мрежова система по вертикала и хоризонтала. Всичко е обвързано с всичко останало. Минало, настояще и бъдеще не съществуват. Има хронология, която оформя скали на подредба, по признаци характеризиращи вида информация. Няма смесване, което да породи хаос и/или объркване.

Всеки вид информация има свое специфично уникално вибрационно поле и честота на излъчване-приемане, които не се дублират. Контролните сили наблюдатели при Абсолюта са Общност от светлинни енергийни структури, които наблюдават тези процеси, защото информацията е с негативен и позитивен характер, т.е. чиста ярка светлина и замърсена потъмнена светлина. Тази Общност има сигнални функции. По създадените всемирни информационни канали те “забелязват” откъде какъв вид информация-светлина пристига като обратен вид изпратена информация и изпращат пулсиращ информационен сигнал към излъчвателите, които “замърсяват” с потъмнена светлина-съдържание.

Във всяка съществуваща Общност във всемира, в която Движението-Живот движи еволюцията, възхода, прогреса, има възприемащи тези сигнали индивиди-същности, които в свой ред правят получения сигнал-предупреждение достояние на обитаващите Общността. Целта е да се внесат корекции във вида и начина на Живот, които има в тази Общност, да се намали-сведе до минимум и/или напълно изключи негативната информация, която като потъмнена светлина изпращат като резултат от своите деяния и развитие към Абсолюта, където се намира “всемирният компютър”, където има баланс-хармония-покой-равновесие. Именно поради всичко това силата на информацията е огромна и водеща в хода на всемирната еволюция.

следва продължение...