A+ A A-

Каква е разликата между Душата и Разума, между Душата и Съзнанието?

  • Посещения: 712

 

Каква е разликата между Душата и Разума, между Душата и Съзнанието?

С’вар’уу де Ерра е извънземна жена от планетата Ерра, принадлежаща към слънчевата система Тайгета (TAYGETA), една от 7-те звезди, съставляващи системата Плеяди (Седемте сестри) (Pléyades). Установила е контакт и  общуване с Гошия, на английски език. С’вар’уу отговаря на въпроси и предава информация - полезно познание за тези, които биха искали да научат нещо по-различно...

Гошия: Каква е разликата между Душата и Съзнанието?

С’вар’уу: Въпреки, че има семантични разлики, фините значения се променят в контекста, когато се обяснява едно или друго, но в крайна сметка, не виждам разлика между Съзнанието и Душата. Тъй като е холографски фрактал, има същите качества и характеристики като цялото, така че е същото.

Гошия: А каква е разликата, между Душата и Разума?

С’вар’уу: Разумът, въпреки, че можем да го дефинираме по много начини, използвам го, за да опиша Програмираната Подсъзнателна част, на въплътен индивид. И тъй като е програмиран, може да бъде в конфликт с твоето Съзнателно състояние. Да кажем, че това е частта, която те кара да се ядосаш, когато те предизвикат на семейно събиране, когато “знаеш по-добре“ и завършваш борейки се със собствените си реакции. Това е твоят програмиран Разум, вървейки срещу твоето Висше Съзнание.

Гошия: Бих го нарекла Подсъзнателен Разум, но има ли и Съзнателен Разум? Както когато казваме: Трябва да отворим разума си. Така ще имаме способността да разбираме обработваме данни съзнателно, а не само подсъзнателно.

С’вар’уу: Да, има я. Тази част е, когато Разумът ти е в хармония с твоята Душа-Съзнание. Да кажем, че е моментът, в който твоята Душа, програмира твоя Разум, така че, наблюдавай какво програмираш в Разума си, чрез мислите си. Когато си в хармония между Разума и Душата, няма проблем, но когато това, което си програмирала в твоя Разум е отразено навън, Разумът е подсъзнанието. Когато подсъзнателният Разум е в равновесие с Душата-Съзнание, тогава няма конфликт, всичко се превръща в съзнателно. Но когато се намираш в състояние, в което изпълняваш препрограмирани идеи и несвързани отговори, препрограмираните идеи, скачат от една на друга, създавайки вътрешен шум, който влиза в конфликт или пречи на чистото състояние, на Съзнанието-Душа.

Гошия: И когато се освободи това, което е в Подсъзнанието, тогава ли влизаш в самата Душа? Това ли означава да освободиш Разума си, освобождавайки се от програмирането на Подсъзнателния Разум и превръщайки се в чиста Душа?

С’вар’уу: Да, превръщайки се в чисто Съзнание-Душа.

Гошия: Предпрограмираните идеи в Разума пренасят ли се и в Душата, след като умрем? Въз основа на това ли действаме по-късно в следващия си живот, създавайки реалност основана на програмираните ментални идеи от предишни житейски преживявания, така че, Душата запазва менталното програмиране след смъртта, така ли?

С’вар’уу: Да, пренасяш много от тези препрограмирани идеи, защото те също, създават твоята Душа. Заради това е толкова опасно да се умре с грешни идеи, защото се реализират от другата страна и влияят на твоето завръщане. Тези идеи са Матрицата и няма нужда от Архонтен Пазител от другата страна, за да те принуди да се превъплътиш, защото всичко, от което се нуждаят Архонтите, са твоите собствени идеи за вина, покаяние и неразрешена злопаметност, за да те убедят да се превъплътиш, за да се изплати Кармата или за да може следващият път, да се направи по-добре.

Гошия: Кога ще можем да разпознаем, че най-накрая сме чиста Душа, че Разумът е освободен? С’вар’уу: Когато разпознаеш, че си свободен и се научиш да се доверяваш на самия себе си. Когато вътрешно знаеш, че си Източника и като такъв, си свободен. Когато приемеш, че Матрицата, също е Източник и приемеш доброто и злото като част от Източника. Когато признаеш, че няма добро без зло и обратното, когато видиш, че не може да има бяло, без черно. Накратко, свободен си, когато се научиш да Надхвърляш дуалността. Това е възможно и осъществимо, от всяка една точка. Само трябва да се приемеш, като Дух и Тяло в един чувствителен материален свят, не като противоположности, а като част от същото.

Гошия: А Душата превъплъщава ли се директно от Източника или продължава да прескача от едно съществуване в друго? Ако един сигнал, всъщност не се превъплъти (както го разбирам), той просто продължава да възприема. Не е ли сякаш е плаващо кълбо от призрачна енергия и после решаваме да влезем в тялото?

С’вар’уу: Да, но отново Източникът е всичко, което има, само е въпрос на перспектива. Идеята за връщане към Източника е само израз, който да помогне за разбирането, защото Източникът няма място, просто Е! Така че, завръщането към Източника е само промяна на менталнотo, психическото състояние, промяна в Честотата/Фрекуенцията на Възприятието. Това е промяна в твоята гледна точка. Можеш да изживееш себе си като кълбо от светлина или като призрак. Това е Източникът и може да бъде, каквото иска и също, всичко, което иска да бъде.

Източник: https://www.svaruu.com/blog/categories/bulgarian