A+ A A-

Първа Директива - Набор от правила за поведение между расите в Kосмоса

  • Посещения: 525

Първа Директива - Набор от правила за поведение между расите в Kосмоса

С’вар’уу де Ерра е извънземна жена от планетата Ерра, принадлежаща към слънчевата система Тайгета (TAYGETA), една от 7-те звезди, съставляващи системата Плеяди (Седемте сестри) (Pléyades). Установила е контакт и общуване с Гошия, на английски език. С’вар’уу отговаря на въпроси и предава информация - полезно познание за тези, които биха искали да научат нещо по-различно...

Гошия: Добър ден С’вар’уу! Много съм щастлива, че днес отново съм с теб.

С’вар’уу: Също съм много щастлива да разговарям с теб.

Гошия: Добре, благодаря С’вару̀у. Би ли ми обяснила, откъде идва Първата Директива? Кой я създал? Какви са правилата? Законът позволява да се доближат до нас на Земята? Какво точно казва Първата Директива? Днес ще говорим за всичко свързано с този първичен закон, за да разберем поведението на нашите звездни семейства и да се доближим все повече до разбирането за нашата позиция в живота и във Bселената.

С’вар’уу: Първата директива се създаде като част от законите и първичните норми, от времето на създаването на Федерацията преди около 850 - 900 хиляди години, според линейното време на Земята. Първа Директива е Набор от правила за поведение между расите в Kосмоса, които не позволяват на друга раса да се намесва на цивилизация в състояние на незначително развитие, както умишлено, така и случайно.

Гошия: Каква Федерация? Какво е това?

С’вар’уу: Федерацията е група или кооперативна организация с около половин милион раси и цивилизации, създадена в резултат на необходимостта от сътрудничество и формиране на съюз по време на голямото разширяване, когато безброй раси, включително нашите, бяха унищожени от съвета на Орион и неговите членове, най-вече от влечугоподобна природа (рептили).

Гошия: Какъв набор от правила е установила? Законът за ненамеса е един, какви са другите?

С’вар’уу : Има и други, но сега те са по-малко важни, като правилата за търговия, миграцията и пътните коридори на космическите кораби.

Гошия: Добре, каза, че трябва да разкажат всичко на хората. Защо трябва да го направят, кой ги задължава?

С’вар’уу : Метафизичните закони, които спазват. Свързани са със законите, които спазват и други раси и са пряко свързани с Първата Директива.

Гошия: Кой поставя всичко това в движение, метафизични закони, кармични закони и т.н.?

С’вар’уу : Много е древно и идва от другата страна, от духовния свят и се прилага както към реалната Матрица 5D, така и към 3D Матрицата, с игрите на преражданията. И двете са свързани помежду си - физически закони като Първата Директива и метафизични закони. Първата директива се основава на метафизични закони, на споразуменията, които всички сме сключили от другата страна. Споразуменията за това как трябва да се случат нещата от тази страна.

Бележки на Гошия: Имах честта да прочета този документ. С’вар’уу ми го изпрати преведен и сега мога да споделя с вас, какво казва Първата Директива: ”Основната директива е да се служи като водач и образец за моралност, етичност и правност. Първата Директива се прилага незабавно за всички култури, на всяка планета, която все още не е достигнала капацитета на междузвездни пътувания и не е установила непрекъсната организирана връзка с развита външна междузвездна култура. Нищо в тези правни наредби на Федерацията ще разреши на персонала на Федерацията да се намесва по въпроси, които по същество са от вътрешна, местна или частна юрисдикция, на която и да е планетарна култура или социална система, или ще изисква от членовете да представят такива въпроси за решаването на всяка наредба на Федерацията. Тъй като правото на всеки вид чувствителен на живот, съгласно своята културна, природна и биологична еволюция, се счита за свещено, никой член на Федерацията или персоналът, може да се намесва в нормалното, автономно и здравословно развитие на живота, обществото и извънземната култура. Тази намеса включва въвеждането на по-висше знание, сила или технология на планета или свят, чиито членове и обществото не могат да се справят разумно с такива предимства, преценявайки сегашното им ниво на еволюционно духовно, морално и технологично развитие. Служителите на Федерацията не могат да нарушат тази Първа Директива, освен ако не действа, за да коригира предишно нарушение или случайно заразяване на тази култура. Тази Директива има предимство пред всички други съображения и носи най-високото морално задължение. Федерацията не може да изложи един вид в еволюция на технология, която видът все още не е открил или в момента не може да развие или използва. Не се допуска контакт или намеса с по-малко развити раси, освен ако те не са застрашени от външен източник. В този случай е морално задължение на персонала на Федерацията да прецени ситуацията, за да определи подходящ начин на действие. Забранява се или се достига до необходимия минимум обменът и подсказването на технологии, над еволюционния капацитет на по-слабо развитите раси. Духовното и морално познание също трябва да бъде ограничено до строг и необходим минимум, само чрез използване на комуникационни методи и устройства на сегашното ниво на разбиране на по-слабо развитата раса. Забранено е да се взаимодейства или комуникира с който и да е местен жител на по-слабо развита планета или култура, използвайки устройство, машина, инструмент, оръжие или изобретение, което представлява подобрение спрямо науката и технологията, които вече съществуват на тази планета.”

Гошия: Имам голям проблем да разбера смисъла на Директивата, да не се намесва в нашите дела, когато е ясно, че извънземните раси са били тук преди, за да обучават, да споделят и дават технология, да вдъхновяват и някои дори да манипулират нашата генетика. Как тогава това съответства със закона?

С’вар’уу : Манипулирането на генетиката се случва през цялото време, така че за момента остави го на една страна. Споделянето на технологии и обучението се прави с трикове, за да се избегне Директивата. Един от тези трикове е този, тъй като сега давам информация на някой, който всъщност не е от човешки произход и използвам технология, която е местна за планетата. Трябва също да признаем, че Първата Директива не винаги е била наблюдавана или се наблюдава, така че влиянието и прекият контакт са се случвали. Пример за това е Рашел от Теммер, която лично се среща с президента Айзенхауер, опитвайки се да го накара да разбере.

Гошия: Сега имам друг въпрос върху друга част от документа, която споменава, че правото на всеки вид чувствителен на живот, според естествената биологична и културна еволюция, се счита за свещено. Според това, което разбирам от казаното до тук, нашата еволюция тук не е нормална културна еволюция, били са ни наложени специфичен ритъм на събития, така да се каже, били сме в капан срещу нашата воля и естествената еволюция. Затова някои от вас смятат, че е приемливо да говорят директно с нас, както го правим сега, защото обратното може да се разглежда като вид намеса?

С’вар’уу: Права си и това също е едно от най-важните правни оправдания, за да бъдат тук нашите сили, помагайки да се реши проблемът. Проблемът е, че нещата не са толкова прости, колкото изглеждат, защото на едно ниво хората се манипулират от интелектуално по-висша раса, която играе с хората на Земята, но на по-дълбоко ниво. Душите се прераждат там, за да имат този опит като изпит, за да намерят пътя въпреки манипулацията, за да си припомнят кои са те, да победят манипулаторите в собствената им игра и т.н.

Гошия: Да разбирам, че има много души, които са тук по различни причини и в някои случаи искат само да изпитат личния опит. Това го свързва, с което говорихме малко по-рано, на дълбоко метафизично ниво. Всичко е създаване на собственото съзнание. До каква степен нещата, които живеем, дори Матрицата наложена или самоналожена, или дори опита да бъдеш потопен в нещо наложено, може да бъде автоналожено? Много е сложно.

С’вар’уу: Да, това е много сложно. Мисля, че Матрицата е била наложена в началото, но след това Звездните Семенца влязоха в нея и сега я променят отвътре, така че тази част е автоналожена, особено защото някои Звездни Семенца влизат, за да променят и подкопаят системата и така да я разчупят отвътре. Но други влизат само за личен опит, така че не чакай да се събудят в скоро време, тъй като обожават своите изживявания.

Гошия: Добре, каза, че понякога този закон може да бъде нарушен, как тогава тези правила за не-намеса са нарушени?

С’вар’уу: За нас и за други раси, Първата Директива е набор от правила, които ни водят. Това е една философия, а не непоклатим закон. Тя е гъвкава и е възможно да се избегне определен закон под пълната отговорност на онези, които правят контакт. Считаме Първата директива само като ръководство, философия, а не като догма и тя може да бъде нарушена.

Гошия: При какви обстоятелства може да се наруши?

С’вар’уу: Когато резултатът ще донесе повече добро за всички, но оценката дали трябва да бъде нарушена или не, е много деликатен въпрос. Припомни си, че на едно ниво на Земята е оправдано да се намесваме в полза на хората, които явно страдат, но на по-дълбоко метафизично ниво, ако се намесим, ще бъдем в противоречие с най-дълбоките и обширни желания на същите хора.

Гошия: Тогава защо не можете да се намесите още по-директно? Имам предвид по по-пряк начин, помагайки да се изтрие Матрицата?

С’вар’уу: Намесваме се много и всеки ден. Дори това сега с теб е вид намеса. Има кораби, които активно патрулират небето ви. Проблемът е, че хората не ги виждат, но дори по този начин не можем да решим всичко. Въпреки това, Матрицата се разчупва много бързо. Нещата трябва да се правят стъпка по стъпка. От космологична гледна точка Матрицата се разпада със замайваща скорост, но разбирам, че долу всичко може да изглежда бавно и различно. Първо трябва да се случат нещата. Ти, може да си готова за дори изостанало преминаване, но други не.

Гошия: Благодаря! Така че след всичко това, което правите, предполагам въпросът е, че повечето хора тук не са наясно с това и преминават през много страдания на различни нива, биха искали да видят вече участието ви по открит начин. Тук има много жестокост и болка.

С’вар’уу: Повечето страдащи хора там не са реални. Те са програма, за да провокира емоционална реакция на реални хора.

Гошия: Уау, това е силно изявление. Искам да разгледам темата за нереалните хора в скорошно видео.

С’вар’уу: Реалните хора страдат, но влизат там със сценарий, който е контролиран от тях, преди да слязат и установяват ясни граници за страданието. Всеки внимателно проектира сценария си и по лични причини. Той е фиксиран, освен ако лицето не реши да напусне автоматичния режим, както повечето го правят и да поеме контрола на всичко, което иска да опита там. Превключва сценария на ръчен режим.

Гошия: Защо ще искат да изпитат нещо жестоко и ужасно? Защо всяка Душа ще иска да изпита това?

С’вар’уу: Защото от другата страна виждаме нещата по различен начин. Също така зависи от гледната точка на расите, които се въплъщават. Може да бъде ужасно преживяване за теб или за нас, от наша гледна точка, но само желано изпитание, от гледна точка на другите. Трудно е да се приеме, знам, но това е истината. Някои Души пристигат с план от този тип и всъщност, ние сме против тези планове, тъй като само допринасят за подклаждането (и много) на проблема, а също и вреди на други хора по пътя. Но това вече е над нас и нашата юрисдикция.

Гошия: Болката е болка, без значение от гледната точка.

С’вар’уу: Страхувам се, че не е. Болка е само докато си в 3D, но от другата страна е желано изпитание. Болката и ужасното преживяване са само субективна гледна точка, на която се съгласяваме.

Гошия: Да, но го чувстваш, болезненото преживяване е реално.

С’вар’уу: Да, опитът е реален, защото вие сте реални, но това е желаното преживяване.

Гошия: Добре, нека го оставим настрана за сега. Последен въпрос или коментар, по отношение на Първата Директива. Директивата също споменава ненамесата с по-ниско еволюирала раса, но когато се постави 3D, не сме били недоразвита раса. 3D е поставен изкуствено, така че не сме в общество с естествена еволюция, следователно вашата така наречена намеса е оправдана.

С’вар’уу: Правилно, и това също е причината да се намесиме, защото вие сте изкуствено нисша раса, поставена там от други. Но от извисена гледна точка също е по избор, защото от по-висшите сфери всички са били съгласни да преживеят това, през което преминават сега. Обикновено тук няма жертви, това е много сложно.

Гошия: Да, все повече и повече улавям сложността на ситуацията. Много ти благодаря, че беше тук с мен тази вечер С’вар’уу.

С’вар’уу: Благодаря ти много.

Източник: https://www.svaruu.com/blog/categories/bulgarian