A+ A A-

Част от основните уроци за усвояване в живота на Земята

  • Посещения: 645

Основни уроци за усвояване в живота на Земята (в пълния списък са 107)

  1. урокът да придобиваш по-широк мироглед всеобхватно космополитно възприятие

Този житейски урок изисква дълъг период от време, натрупване на разностранна житейска опитност в позитива и негатива, отговорна работа със себе си в разгръщане на потенциалите си (творчески, интелектуален, личностен, енергийно-духовен). Не е за всекиго, само за тези, които го носят заложен в План-Програмата-Живот, осъзнато се стремят към това постижение и дават всичко от себе си, за да успеят. Колкото повече хора разбират този урок, толкова по-добре е за човечеството като цяло, като Общо Колективно Съзнание хармонично вибриращи в по-високите вибрационни честоти, излизащи извън границите на матричния земен свят.

  1. урокът да разбираш, че хората се разбират помежду си в общуванията, когато са сред себеподобни, че не кръвта прави роднинството, а вибрационната честота и ниво на духовно развитие-разгръщане-осъзнатост

Да срещаш себеподобни е желание и необходимост на много хора, най-вече на тези, които се развиват осъзнато в духовно-енергиен аспект, които не са разбирани и приемани открито такива, каквито са, от роднини, приятели,  социално обкръжение, от обществото като цяло. В усвояването на този житейски урок се изисква проява на силните личностни характеристики, които душата е включила като помощни за целите на настоящия живот. Не е лесен, но носи в голяма доза удовлетворение, когато съумяваш да разграничаваш себеподобните от другите в обкръжението си, да не страдаш, че малко, да си радостен, че все пак ги има, че не си сам на този път, че има и други като теб, различни спрямо другите. Важи за всеки човек. Никога не е късно за никого да среща себеподобни. Важно е да вярва, че ги има, да желае да ги среща, да се осмелява да търси, да вярва, да развива себе си в работа със себе си, защото това ще доведе до тези срещи и създаване на ново социално обкръжение от себеподобни, където всеки е себе си, без защитни маски и влизане в спасяващи роли. Нужно е осъзнаване, че не роднинските връзки правят себеподобни, а външни хора, без кръвна връзка. Роднинството има съвсем други роли в живота на човека. Обвързани са с личната работа със себе си за освобождаване от негативни преноси-обвързаности, трансформирането им в положителен аспект. Нужно е да се прави разграничение при усвояване на този урок, да не се смесват.

  1. урокът за независимостта, противопоставянето, себеотстояването в средата и обстоятелствата, в които се озоваваш по някакви причини в околния за теб свят

Всичко тече, всичко се променя. Промените в условията на живот в обществото налагат на хората, с елемент на безпрекусловна задължителност, да приемат наложеното положение - по силата на решения взети от висшестоящи в управлението, независимо дали искат или не, дали с съгласни или не, дали им харесва или не, дали могат или не, дали са в състояние или не – просто са длъжни да се подчинят безропотно, без право на избор и употреба на личната свободна воля за решения и действия. От тук като следствие произлиза урокът, касаещ всеки един човек, натрапен и задължителен, неочакван да се усвоява при такива условия. Какво може да направи човек за усвояването на този житейски урок? Манталитетът и психологията първосигнално приканват към противопоставяне-бунтарство или към подчинение поради липсва на възможности за друга реакция. Себеотстояването в този урок се състои в проява на мъдростта, която душата носи в себе си като богатство, в умението да проявяваш възприятия в космополитност, да съхраняваш хармонията в себе си, намирайки съгласието в себе си - да приемеш обстоятелствата, въпреки всичко и въпреки всички, но по начин, така, сякаш това е твое лично решение, а не наложено отвън със силата на заповедта от други лица и фактори. Така постигаш самосъхранение и вътрешен баланс, съхраняваш омиротворението, което си постигнал в духовното си развитие-възход. Когато промениш гледната точка на възприятията всичко придобива друг облик и става по-леко и лесно за изживяване, без нервно напрежение и негативно обременяване. Да съумееш да съхраниш вътрешно спокойствие е мъдрост, която показва до каква степен си успял да усвоиш и утвърдиш познания чрез практическа житейска опитност. Тогава никакви външни фактори няма да могат да те съборят, отклонят от пътя ти.

  1. урокът за зависимостта и съглашателството в създала се конфликтна ситуация, предизвикана от други хора с някаква конкретна умисъл

Понякога се получава така, че човек се оказва въвлечен в житейски казус без да е направил каквото и да било с поведението си, за да предизвика случващото се. На пръв поглед това е така, но замисляйки се и спомняйки си, че случайности няма, че всяко нещо има конкретен замисъл, щом се случва, човек осъзнава, че е навлязъл в усвояване на практическа опитност за урок, който е нужен на душата за нейното обучение и лична еволюция. Всеки конфликт си има корен-основа, въз основа на който възниква, като проява на събудена история от минал живот или от случили се събития в настоящия, със задача за продължение-осмисляне-изясняване-трансформация-зануляване-освобождаване от нея. Този житейски урок е свързан с духовното развитие, себеопознаване, себеизучаване, себеразвитие, помъдряване. Би могло да има много варианти на реакция в създала се конфликтна ситуация, първосигнална проява на емоциите, чувствата, нервната система. Урокът изисква проява на размисъл, на осмисляне и анализ на случващото се, с коректна нагласа към себе си и другите участници в конфликта. Проявата на негативни изживявания в ролята на жертва не водят до положителни резултати в усвояването на урока. Нужно е човек да се издигне над обидата, яростта, негодуванието, да види глобалната картина от позицията на независим обективен наблюдател, да прозре каква е позицията – личната и на отсрещната страна, да усети душата си как реагира, към какво насочва като подкрепа и реакция, за да се постигне положителен изход и зануляване.

  1. урокът за значението на информираността в живота, делата, важните неща

Всеки човек има да разрешава за себе си, за живота си задачи от различно естество. Когато липсва нужната информация и/или тя е недостатъчно, възникват проблеми и затруднения. Да се научиш да придобиваш информация е житейски урок, който затруднява много хора, по ред причини. Колкото и да е трудно, досадно, тягостно, е нужно да се научиш да се информираш, за да си подготвен за изпълнение на задачите и събитията, които те очакват в живота.

  1. урокът за изненадите, които други хора правят към теб, с намерението да са хубави или нехубави за теб

Този урок за много хора е труден за възприемане-усвояване, поради общовъзприетата нагласа, че да изненадаш някого е нещо хубаво, носещо радост и удоволствие. Така е само на пръв поглед. Има много поговорки, които показват мъдростта, че зад всяко хубаво нещо стои нещо нехубаво, че недоброто може да се окаже полезно и нужно под някаква форма за нещо си. Този, който прави изненадата към някого, е воден от желанието си да го зарадва, да му създаде приятна емоция-изживяване, но не е наясно как таз изненада ще се отрази на този човек, дали наистина ще създаде радост или ще има негативни последици. Точно това е важното, което всеки човек е нужно да взема под внимание, когато реши да изненадва някого, с цел да го зарадва. Нека първо помисли за последствията, какво ще последва след изненадата, какви ще са резултатите. От духовна гледна точка изненадите не са желателни, защото духът не е подготвен с нужната енергия и нагласа, с които да подпомогне душата в изживяването-възприемането им. Винаги на везните има нещо за нещо, изненадата има цена. Нея я заплаща получателят, а понякога и подателят. Изненадата от подателя може да е заредена с благородни намерения и желания да достави радост, но за получателя това може да има съвсем друго възприемане, като резултат се получава разминаване и никой от двете страни не е удовлетворен и радостен. Урокът се състои в това, да променяте нагласата си за желанията, които проявявате към другите, да се научите да се съобразявате и да не правите непоискано добро-радост, да мислите и за последствията от изненадата, която гласите, каква ще е тя както за получателя, така и за вас самите. Гледните точки за нещата в живота често се разминават, а очакванията подвеждат, вкарват в погрешни представи. По-добрият вариант е да подготвите човека за това, какво възнамерявате да направите като радост за него, да му дадете възможност да се подготви психически и емоционално за нея, когато я получи, да я очаква с трепет, да я възприеме, изживее с неподправена радост без негативни последствия. Тогава енергията на радостта е много по-силна и стойностна, остава траен хубав спомен. Неочакваните изненади биха могли да доведат до разрив във взаимоотношенията, раздяла и усложнения, които да затормозят живота на изненадания или и на двамата. Учете този урок!

  1. урокът за враждата, с която други хора се отнасят към теб, поради някакви техни лични причини

В живота се случва човек да среща и общува с хора, които без видима конкретна причина да се държат агресивно, враждебно, нападателно, обиждащо, нараняващо. Урокът е обвързан с много други житейски уроци, не е еднозначен. Важното в усвояването му е да проявявате мъдрост, да съхранявате спокойствие, да овладявате негативните нахлуващи мисли, терзания и болки от изживяванията с негативен характер. В такива ситуации е нужно да се замисляте за това, каква опитност е нужно да придобиете в създалата се ситуация, как да положите усилия да останете спокойни, да не се поддавате на провокацията на враждебността и да реагирате по подобен ответен начин като инстинкт за самосъхранение. С времето ще си изясните причините за случващото се. Винаги помнете, че в определени житейски моменти в живота ви се появява човек, с чиято душа в минал живот сте имали взаимодействия, с хубав или с нехубав характер, които душата ви е включила като продължение в настоящия живот, като задача за вас, да отработвате и чрез нея да усвоявате нова полезна практическа житейска опитност. Бъдете мъдри и не приемайте нещата първосигнално и с усърдие учете.