A+ A A-

Молитва-обръщение към клетките в организма и тялото, където има наличие на туморни образувания

  • Посещения: 257

Молитва-обръщение към клетките в организма и тялото, където има наличие на туморни образувания

Мило мое физическо тяло, мили мой организъм, обичам ви безкрайно много! Благодаря Ви, че сте дом и транспортно средство за духа и душата ми в този настоящ живот, да следвам житейския си път тук на Земята. Вие съхранявате в своята клетъчна памет цялата информация за всички изживявания и събития, през което съм преминала, натрупали сте в себе си всички опитности, знания и мъдрост, придобити по позитивен и по негативен начин като следствия от моите действия в Живота. Благодаря ви сърдечно за вашата издръжливост, за неуморната работа, която извършвате за мен във всеки миг от живота ми.

Благодаря сърдечно на всяка една клетка, поела и съхранила в себе си информация придобита по болезнен начин! Усвоявах житейски уроци в условията на дуалността в материалния земен свят. Осъзнавам, осмислям, анализирам ползотворността от всичко изживяно до момента, за което съм благодарна и признателна, мили клетки на моето тяло и организъм. Простете ми, че съм ви претоварвала с много болки, травми, страдания, негативни изживявания, придобити по какви ли не начини, в какви ли не условия, поради различни причини. Разбирам колко много негативна обремененост има наслоена във вас, мили клетки на лимфната система в гърдите, под мишниците, на врата и навсякъде по тялото ми, в клетките на костите, които са ви претоварили до такава степен, че са се оформили туморни образувания.

Обгръщам ви с цялата си любов, признателност и благодарност, мили мои обременени клетки, че се справяте, въпреки всичко породено от моите действия в Живота, от моето незачитане на мен самата като жената, която съм, от много компромиси, нерешителност, търпимост, които съм проявявала, които са довели до влошено здравословно състояние, което вие сега ми показвате, че е достигнало сериозна фаза, приканваща ме да се задействам, да правя необходимото, за да ви помогна да се пречистите, обновите, възродите! Мили мои клетки, съхранете в своята клетъчна памет цялата есенция мъдрост, поуки, познания от всичко изживяно и придобито от мен до момента в Живота по трудния, болезнения начин!

Всичко негативно, непотребно, тежащо, обременяващо ви, нека изтича от вас, от вашата клетъчна памет и се разтваря, освобождава и трансформира в моята любов-благодарност-признателност към вас, с която ви обгръщам! Пречиствайте се с доверие, мили мои обременени клетки! Освобождавайте се уверено от всичко негативно наслоено във вас! Възраждайте се! Бъдете единни с всички съседни на вас здрави жизнени клетки! Нека моята любов и благодарност към вас ви подпомага в обновителните процеси и ви изпълва със сила за живот! 

Вече възприемам осъзнато и мъдро вашите послания към мен и всичко, на което ме научихте, придобито по болезнен и травмиращ начин. С благодарност и признателност ви обгръщам с любов и ви призовавам да се потопите в нея, да се възродите и напълно излекувате! Мили мои клетки на организма и тялото ми, благодаря ви сърдечно, че работите неуморно във всеки миг от живота ми за да се чувствам здрава, жизнена, енергична, да се чувствам добре и в отлична форма. Всички вас, заедно, мили мои клетки и всяка една от вас поотделно обгръщам с цялата си любов, като помощ и подкрепа към вас, да се справите успешно в трансформиращите, пречистващи, обновяващи, възраждащи процеси, в които сега се намирате!

Изпълвайте се с жизнена енергия, която ви помага да укрепвате, да се пречиствате и освобождавате от всички агресори, които и да са те, които ви разболяват и утежняват дейността ви. Приемете моята любов и подкрепа и всеки ден ставайте все по-добре и по-добре, пречистени и възродени, обновени!Всеки ден аз се чувствам все по-добре и по-добре, все по-жизнена, енергична, в укрепнало здраве. Вярвам, че чудесата се случват! Вярвам, че туморните образувание се пречистват, изпразват-освобождават от негативното съдържание в тях, разпадат се и напускат организма и тялото ми!

Осъзнато желая да се обновя, да се възродя, да съм жизнена, харизматична, жизнерадостна жена изпълнена с воля и желание за живот! Аз го мога и го правя реалност! Научих много важни познания, уроци и мъдрост от вас, мили мои клетки в тялото и организма ми, обременени от туморни образувания. Призовавам те, мила моя имунна система, подпомагай ме в обновяващите лечебно-възстановителни процеси! Нека стволовите клетки, които произвеждаш, се насочват към всички травмирани засегнати места в организма и тялото ми, там, където има най-голяма необходимост от възраждане и им помогнеш това да тава реалност! Благодаря ти с любов!

Аз осмислям, осъзнавам, анализирам как живях Живота до настоящия ден.

Аз с радост и любов освобождавам всички травми натрупани в историята на моя Живот.

Аз разбирам нуждата да внеса положителни промени в живота си и в себе си лично.

Аз освобождавам миналото с благодарност, с признателност, разбиране и любов.

Аз изминах житейски път, който ме научи на много полезни неща, придобих мъдрост.

Аз осъзнавам житейските уроци, които усвоявах по труден и болезнен начин.

Аз разбирам колко болка и травми са събрали тялото и организмът ми в Живота досега.

Аз променям нагласата си как да живея Живота занапред, да живея в мир със себе си.

Аз обичам организма и тялото си и с любов им помагам да се пречистват от травмите.

Аз се пречиствам с любов цялостно в земно-материален и в духовно–енергиен аспект.

Аз обичам и одобрявам себе си такава, каквато съм, във всички трансформации.

Аз обновявам философията си как да живея Живота жизнерадостно, с любов към мен.

Аз внасям всеки ден положителни промени в начина си на живот и в околния ми свят.

Всеки ден преподреждам приоритетите си, кое е важно и стойностно, полезно  за мен.

Аз обичам моя организъм и тяло, всяка моя клетка, изпълвам ги любов и благодарност.

Всяка клетка в туморите приема с радост моята любов и се пречиства-възражда в нея.

Всеки ден туморите в тялото ми стават все по-малки и се стопяват в моята любов.

Моята кръв, кръвоносна и лимфна система се пречистват успешно от туморните клетки.

Моята костна система се регенерира и обновява с помощта на стволовите клетки.

Организмът и тялото ми се освобождават от всички тумори, възраждат се за нов живот.

Мило време Живот, ти си моят живот тук и сега на Земята! Аз те ценя – във всяка една твоя минута и миг! С жизнерадост и с любов събирам и трупам в душата си красиви и вълнуващи мигове, житейска опитност, уроци, познания, учение, които ще отнеса със себе си у Дома от този мой живот. Благодаря ти, мило време, за възможността, която ми даваш – да уча, да израствам, да обичам, да живея със силата на любовта тук и сега на Земята!

Мило време Живот, моля те, забързай своя ход в настоящия етап от Живота, в който се намирам, защото преминавам през тежки и трудни за мен изпитания за преодоляване, свързани с обременено здравословно състояние, които са трудни и отговорни за мен!

Мило време Живот, моля те, забързай своя ход така, че по-скоро да премина с успех и поуки през тези изпитания и трудности, през които сега преминавам и успешно нека вляза в нов, по-добър и по-щастлив за мен период от живота ми, пречистена и освободена от всички негативни товари в цялостната ми клетъчна памет! Благодаря ти сърдечно, мило време Живот, че чуваш и приемаш моя призив към теб за помощ и съдействие и ми помагаш като мой добър верен приятел! Помогни ми да се случи най-доброто за мен, аз отново да съм здрава и изпълнена със сили за живот! Така да бъде! Амин.

 

Галя Йосифова