A+ A A-

Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

 

 1. Какъв е според представите Ви добрият шеф?

 • Той трябва да оценява всички постижения и успехи на подчинените си и да не си ги приписва като свои заслуги.
 • Добрият шеф трябва да е до известна степен и приятел.
 • Трябва да чува желанията на служителите и да се съобразява с тях и в същото време да показва ръководни качества и компетентност. Освен това – когато е необходимо в определени ситиации да може и да удари твърдо с юмрук по масата. = Още не съм срещнала шеф, който да отговаря на моите представи за добър шеф. Сигурно такъв изобщо няма. Повечето шефове са егоисти.

 

 

2. За да бъдете на ниво в областта, в която работите, се нуждаете от повишение на квалификацията, от допълнително образование и усъвършенстване. Как ще подходите към своя шеф в тази ситуация?

 • Представям на шефа си писмено изложение с данни, какви биха били загубите на фирмата, ако не сме в крак с динамиката на пазара и какво ще ни струва, ако предприемем мерки за допълнителна квалификация и образователни програми. Цифрите винаги са убеждаващ фактор за постигане на по-бърз успех.
 • Няма проблем. Моят шеф е наясно, че за да е конкурентна фирмата ни на пазара трябва периодично и постоянно да предлага на служителите си програми за повишаване на квалификацията и знанията.
 • Обръщам се учтиво и приятелски към шефа си с въпрос, дали ще ме включи в списъка за повишаване на квалификацията. Ако за момента не ми даде конкретен отговор, по-късно ще опитам пак да го питам. 
 • Казвам на шефа си твърдо и категорично, че без обучение за повишаване на квалификацията няма как да функционираме успешно силна конкурентна сред и че има много други фирми, които го правят за своите служители, за да ги мотивират да се развиват – това, коео и аз искам да направя.

 

 

3. Вашият шеф подготвя нова маркетингова кампания за фирмата, заради която много от служителите се опасяват, че ще нанесе имиджови вреди. Ще кажете ли на шефа си за тези опасения?

 • Моят шеф би трябвало да знае какво прави и какво е добро за фирмата. Иначе не би бил на тази висока позиция.
 • Когато се появи подходящ момент ще кажа на шефа си какво мисли екипът за подготвяната маркетинг кампания.
 • На следващото екипно заседание ще говоря открито по този въпрос и ще поставя за разглеждане и обсъждане алтернативни варианти на действие.
 • Няма да кажа директно на шефа си какво се коментира сред колегите, но с колегите си ще говоря открито по този въпрос и ще кажа, че шефът няма да се задържи още дълго време на мястото си с тези си действия.

 

 

4. С какво според Вас шефът Ви допринася за развитието на фирмата?

 • През по-голямата част на работния ден той симулира, че има много работа и все поглежда към календара си, сякаш очаква да има много срещи за деня. На негово място бих си организирала времето много по-ефективно.
 • Той заслужава по-често да си взема отпуск. Без него фирмата нямаше да е на това ниво, на което е днес.
 • Аз виждам шефа си само веднъж в месеца – на заседание. Откакто съм на работа във фирмата ми е безразлично колко добре или зле той си върши работата. = Сигурна съм, че все нещо той постига за себе си, но не е толкова очевидно за другите.

 

5. От много отдели във фирмата научавате, че шефът Ви пренебрегва много важни проекти и дори ги игнорира, като не разрешава те да бъдат завършени до край. Смятате, че той предпочита да подбира проекти, от които има някаква лична облага, а не че те ще са полезни за развитието на фирмата. След като знаете всичко това, как ще постъпите с тази информация?

 • Ще поговоря с шефа си открито в подходящ момент за това, какво съм научила и ще поискам от него да обясни действията си, да се обоснове или да бъде готов да си понесе последствията от действията.
 • Това, което научих, никак не ми е приятно, но ще запазя информацията за себе си и ще се постарая да забравя за нея.
 • Не мога да повярвам, че всичко това е вярно. Ще поговоря с колеги на тази тема, на които мога да се доверя и ще ги попитам какво биха направили те с тази информация, ако бяха на мое място. 
 • Събирам колкото се може повече информация, за да я използвам срещу шефа си в подходящ момент.

 

6. Можете ли да разговаряте с шефа си по въпроси свързани с работата?

 • Най-големият ми проблем в работата всъщност са моят шеф и неговите вечни претенции относно изпълнението на моята работа.
 • Моите проблеми са си мои проблеми – сама вземам решение как да ги разреша. = Когато имам проблеми предпочитам да ги споделям само с моите колеги. Не искам да занимавам шефа си с тях и допълнително да го натоварвам.
 • Често моят шеф сам забелязва, когато на някой колега не му е много добре. Вратата на неговия кабинет е винаги отворена и всеки може да отиде пру него и да сподели проблема си с него, за да потърсят заедно решение за разрешаването му.

 

 

7. Кога за последен път шефът Ви Ви е изказвал похвала по някакъв повод?

 
 • Аз нямам нужда шефът да ме хвали. Аз много добре знам колко съм добра.
 • Шефът ми много често не хвали конкретни колеги, а изказва похвала на целия екип за добре свършенате работа и постигнатите високи резултати.
 • Не бих могла да кажа, че работя добре, за даполуча похвала от шефа си, но на мен ми е много приятно, когато той ме похвали за някой мой голям успех.

 

8. Какво знае Вашият шеф за Вас в личен план?

 
 • Шефът ми знае какво е семейното ми положение. Понякога той се интересува как е семейството ми.
 • Не много. Смятам, че трябва да има ясно разграничение между личния ми живот и служебните ми задължения.
 • Аз и моят шеф сме забелязали, колко много общи интереси имаме с него. Когато разговаряме по служебни въпроси, намираме време да поговорим и за тях.
 • Моят личен живот изобщо не засяга моя шеф и няма защо да знае каквото и да било за него.